QUOTES ON #MARATHI

New to YourQuote? Login now to explore quotes just for you! LOGIN

#marathi quotes

Trending | Latest
Payal Kalkute 24 APR 2018 AT 13:36

सांग रे मना......
पाय थकले तरी वाट‌ का सापडेना..???
ठरवले तरी नजर का‌ झूकेना...???
सांग रे मना......
हातावरची नक्षी कशी नितळेना..??
डोक्यावरचं चांदण कसं पाठ फिरवेना..??
सांग रे मना......


-


सांग रे मना.....
#मन #marathi #yqtales #yqmarathi #yqtaai #yqdada

464 likes · 29 comments · 147 shares
Payal Kalkute 21 APR 2018 AT 16:46

गंध पाकळ्याचा फूलात रूजला
धुंद पावसाचा मातीत निजला
कसे सांगू सोयरा....???
का कळेना तुला...??
जीव माझा तुझ्यात गुंतला

-


259 likes · 10 comments · 91 shares
Mahima Bhele 7 MAR 2019 AT 12:42

आल्या हिरव्यागार भाज्या
ती हिरवळ जणु आठवण निसर्गाची
ती हिरवळ जशी स्पर्श आकाशी
ती हिरवळ जी ओळख करीत असे त्या नभाची
अन् नभं जणु आतुरतेने झाले असावे व्यक्त
नभं करी प्रशंसा अन् ते निळेपण
जणु दाटला सारा आसमंत
आनंदानी भिरभीरत असे
ती पाखरे जशी मुक्त
आनंद तो चोहीकडे जसा
साजरा सणं माझ्या स्वप्नी फक्त.....

-MahimaBhele


-


Show more
256 likes · 27 comments · 94 shares
Payal Kalkute 21 APR 2018 AT 0:12

अजुनही त्याच पायरीवर वाट तुझी पाहते
भिजून गेला पदर पण मन रिते राहते

-


222 likes · 7 comments · 17 shares
KPR quotes 23 JAN AT 14:21

देह आकर्षक काळं मन
पुढे मिष्ट मागं फन
हे कसली सुंदरता?
घान कपडे़ फाटले जोड़े
पण निर्मळ हृदय निर्मळ डोळे
हेचं असली सुंदरता।

-


Show more
210 likes · 5 comments · 33 shares
Shivam Satyawan Madrewar 17 JUN AT 23:37

पाऊस पडत आहे मुसळधार,
झाला निर्सग हिरवागार,
घ्या तुम्ही आता थोडासा चहा,
आणि तुम्ही बाहेर जाऊन निर्सग पहा ॥

-


Show more
197 likes · 8 comments · 1 share
Payal Kalkute 20 APR 2018 AT 10:03

हळूवार फिरवला आईने डोक्यावर हात
अंघोळ घातली आजीने अंगाई गात
कौतुक केले आजोबांनी करून स्वागत
बर्फी वाटली बाबांनी बाजूला ठेवून मिळकत

वाढदिवसाच्या दिवशी आईने भरवला साखरभात
स्वप्न डोळ्यात ठेवून बाबांनी आणलेला तो फ्राक
लग्नासाठी आईने जमवले‌ पैसे थोडे
शाळेच्या हट्टापाई बाबांनी झिजवले जोडे

.........आठवेल सारं

-


आठवेल सारं
#yqtaai #marathi #memories #yqdada #yqkavi #yqmarathi

188 likes · 16 comments · 20 shares

नसेल अस्तित्व माझे,मृत्यू मला गिळंकृत करून घेईल (22)
माणसांची गर्दी डोकावून माझ्या आयुष्याचे क्षण पहिल (21)
चिता जळत असेल वृत्ती मात्र भरकटत राहील (20)
जगण्याचा अट्टाहास मनात घुसमटत राहील (19)
होणारा मनाचा कोंडमारा अग्नीत भस्म होईल (18)
फुटता कवटी क्षणात सारं संपून जाईल (17)
कमवलेले सारे शून्यात विलीन होईल (16)
आपलेच माणूस दूर करून जाईल (15)
स्मशान शांतता अनुभवास येईल (14)
माझ्यातला मला अनंत तो घेरील (13)
आत्मा माझा विरून नभी जाईल (12)
तप्त तो अग्नी शांतता घेईल (11)
माझा मी लुप्त मनी होईल (10)
राखेत विलीन हा देह (9)
वावटळ होऊन तो (8)
मृत्यूच पूर्णत्वास (7)
घेऊन जाईल (6)
निनावी जीव (5)
तुझा माझा (4)
जीवनी (3)
उरे (2)
मी.(1)

-


185 likes · 85 comments · 13 shares
Payal Kalkute 19 APR 2018 AT 18:23


दारिद्रयाचे दोन दिवस
आज पोटाला चिमटा
तर उद्या चतकोर भाकर....

फाटलेला तो मळकट सदरा
आणि पाठीवर ती ओळभर जत्रा....

कधी मंदिरात तर कधी फूटपाथ वर स्वारी
तरी जगावर वजन पडतं भारी....

-


183 likes · 11 comments · 22 shares
Simran 1 JUN 2018 AT 12:41

विचारांच्या समुद्रात बुडताना
वास्तवतेच लाईफ जॅकेट घालावं
आभासी जगात जगताना
सत्याचा शोध घेणं शिकावं

वाहणाऱ्या प्रत्येक वाऱ्याबरोबर
आपलं दु:ख झटकावं
आणि
पडणाऱ्या प्रत्येक पावसाबरोबरं
डोळ्यांतलं पाणी लपवावं

येणाऱ्या प्रत्येक वादळाचा
हसत हसत सामना करावा
या भावशून्य जगाशी लढताना
भावनांना आवर घालावा!

-


Show more
181 likes · 47 comments · 511 shares
YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App