QUOTES ON #MARATHI

New to YourQuote? Login now to explore quotes just for you! LOGIN

#marathi quotes

Trending | Latest
Payal Kalkute 24 APR 2018 AT 13:36

सांग रे मना......
पाय थकले तरी वाट‌ का सापडेना..???
ठरवले तरी नजर का‌ झूकेना...???
सांग रे मना......
हातावरची नक्षी कशी नितळेना..??
डोक्यावरचं चांदण कसं पाठ फिरवेना..??
सांग रे मना......


-


सांग रे मना.....
#मन #marathi #yqtales #yqmarathi #yqtaai #yqdada

450 likes · 28 comments · 126 shares
Payal Kalkute 21 APR 2018 AT 16:46

गंध पाकळ्याचा फूलात रूजला
धुंद पावसाचा मातीत निजला
कसे सांगू सोयरा....???
का कळेना तुला...??
जीव माझा तुझ्यात गुंतला

-


251 likes · 10 comments · 71 shares
Mahima Bhele 7 MAR 2019 AT 12:42

आल्या हिरव्यागार भाज्या
ती हिरवळ जणु आठवण निसर्गाची
ती हिरवळ जशी स्पर्श आकाशी
ती हिरवळ जी ओळख करीत असे त्या नभाची
अन् नभं जणु आतुरतेने झाले असावे व्यक्त
नभं करी प्रशंसा अन् ते निळेपण
जणु दाटला सारा आसमंत
आनंदानी भिरभीरत असे
ती पाखरे जशी मुक्त
आनंद तो चोहीकडे जसा
साजरा सणं माझ्या स्वप्नी फक्त.....

-MahimaBhele


-


Show more
250 likes · 27 comments · 88 shares
Payal Kalkute 21 APR 2018 AT 0:12

अजुनही त्याच पायरीवर वाट तुझी पाहते
भिजून गेला पदर पण मन रिते राहते

-


213 likes · 7 comments · 14 shares
KPR quotes 23 JAN AT 14:21

देह आकर्षक काळं मन
पुढे मिष्ट मागं फन
हे कसली सुंदरता?
घान कपडे़ फाटले जोड़े
पण निर्मळ हृदय निर्मळ डोळे
हेचं असली सुंदरता।

-


Show more
207 likes · 5 comments · 31 shares
Payal Kalkute 20 APR 2018 AT 10:03

हळूवार फिरवला आईने डोक्यावर हात
अंघोळ घातली आजीने अंगाई गात
कौतुक केले आजोबांनी करून स्वागत
बर्फी वाटली बाबांनी बाजूला ठेवून मिळकत

वाढदिवसाच्या दिवशी आईने भरवला साखरभात
स्वप्न डोळ्यात ठेवून बाबांनी आणलेला तो फ्राक
लग्नासाठी आईने जमवले‌ पैसे थोडे
शाळेच्या हट्टापाई बाबांनी झिजवले जोडे

.........आठवेल सारं

-


आठवेल सारं
#yqtaai #marathi #memories #yqdada #yqkavi #yqmarathi

183 likes · 15 comments · 17 shares
प्राश ✍️.. 10 DEC 2017 AT 19:54

ह्रदयात प्रेम असेल,
तर चेहरा आपोआप उजळतो;

ह्रदयापासून मागितलं कुणासाठी,
तर आभाळातला एक तारा..
आपसूक निखळतो.

-


Show more
180 likes · 33 comments · 300 shares
Simran 1 JUN 2018 AT 12:41

विचारांच्या समुद्रात बुडताना
वास्तवतेच लाईफ जॅकेट घालावं
आभासी जगात जगताना
सत्याचा शोध घेणं शिकावं

वाहणाऱ्या प्रत्येक वाऱ्याबरोबर
आपलं दु:ख झटकावं
आणि
पडणाऱ्या प्रत्येक पावसाबरोबरं
डोळ्यांतलं पाणी लपवावं

येणाऱ्या प्रत्येक वादळाचा
हसत हसत सामना करावा
या भावशून्य जगाशी लढताना
भावनांना आवर घालावा!

-


Show more
178 likes · 47 comments · 484 shares
Payal Kalkute 19 APR 2018 AT 18:23


दारिद्रयाचे दोन दिवस
आज पोटाला चिमटा
तर उद्या चतकोर भाकर....

फाटलेला तो मळकट सदरा
आणि पाठीवर ती ओळभर जत्रा....

कधी मंदिरात तर कधी फूटपाथ वर स्वारी
तरी जगावर वजन पडतं भारी....

-


177 likes · 11 comments · 21 shares
जयेश शिंदे 9 SEP 2018 AT 23:49

तुझ्या मनाची गणितं मी अनेकदा
अर्ध्यावरच सोडवून पाहिली आहेत,
कारण शेवटी आपल्या नात्यात सुद्धा
शून्य येऊ नये याचीच भीती होती मला...

म्हणून फक्त पायऱ्या वाढवत राहिलो
पण आता मला तूच सांग नक्की कोणतं
सूत्र आपल्याला अजून जवळ आणेल
आणि उत्तर सुद्धा चुकणार नाही...

-


156 likes · 11 comments · 328 shares
YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App