Jitendra Tambat   (JITU/G2/GG-THEMINDSEEKER)
4.1k Followers · 652 Following

read more
Joined 21 October 2018


read more
Joined 21 October 2018
17 SEP AT 7:21

कविता माझी,
ऐकून दाखवू का ?
निवड तुझी.

-


16 SEP AT 7:14

हसू येतय,
आठवून ते क्षण.
प्रेमळ मन.

-


15 SEP AT 8:09

गरजेपेक्षा
जास्त केलेली मदत,
अनं
प्रमाणापेक्षा
स्वस्त लागलेली आदत,
तुमची
किंमत कमी करू शकते.

-


13 SEP AT 16:20

भेटले माझे,
ह्या विचित्र जगात.
एकटे राजे.

-


12 SEP AT 6:56

काळोख झाला.
विझू लागलं ऊन,
पाऊस आला.

-


11 SEP AT 17:39

असंख्य नाद,
ढोल ताशांचा वाद.
बाप्पा मोरया.

-


10 SEP AT 17:07

विश्वास म्हणजे
दोन किंवा अधिक
मनांच्या एकत्रित विचारांना
निरंतर जिवंत ठेवणारा प्राणवायू...

-


2 SEP AT 11:52

दुःखाने ही सुखी व्हावे,
असे माझे वागणे आहे.
मृत्यूने ही थोडे थांबावे,
असे माझे जगणे आहे.

-


28 AUG AT 9:09

नको रे नको पावसा, रडू इतका,
होईल अंधार दिवसा, पडू इतका.
झुकतील उंचावलेल्या माना दोघांच्या,
नकोस पाजू असा,घोट कडू इतका.

-


28 AUG AT 7:21

गावची सत्ता.
माणुसकीचा एक्का.
विकास पक्का.

-


Fetching Jitendra Tambat Quotes