Shivam Madrewar   (©️Shivam Satyawan Madrewar.)
638 Followers · 547 Following

read more
Joined 5 September 2018


read more
Joined 5 September 2018
24 OCT AT 23:25

‘तमो गुण’ तुमच्या जीवनातील रावणं ज्या पध्दतीने रावनाला दहा डोके होते त्याचपध्दतीने तुमच्या जीवनातील रावन म्हणजेच तमोगुण ( अज्ञान, अहंकार, क्रोध, आळस, कपट, गर्व, अविश्वास, द्वेश, हिंसा व निराशा) यांचा दहण तुम्ही सत्वगुणांनी करा.

ह्या विजयालक्ष्मी दसऱ्याला तमोगुणांचे दहण करून ‘सत्त्वगुण’ धारण करा.

आपल्याला व आपल्या परिवारास विजयालक्ष्मी दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.

-


24 OCT AT 21:48

ट्विटरवरून ट्विट करत फडणवीसांनी माहिती दिली,
अध्यक्ष महोदयांना त्याची काळजी वाटली,
राज्यपालांनी त्यांची भेट गुगल मीट वरती घेतली,
आणि आमच्या लाडक्या फडणवीसांना कोरोनाची लागण झाली

-


24 OCT AT 21:47

अनेक घोटाळे त्यांनी उघडकीस आणले,
हिलीकॅप्टर मधुन त्यांनी महापुर पाहीले,
कागदपत्रांची सुटकेस कुठेतरी हरवली,
आणि फडणवीसांना करोनाची लागण झाली.

वैद्यकीय निकाल त्यांचा पॅाझीटीव्ह निघाला,
व्यायामाचा निकालाने हिमालयात संन्यासास गेला,
त्यांची कपाडी मास्क रात्रीच्या पाऊसात भिजली,
आणि फडणवीसांना कोरोनाची लागण झाली.

त्यांच्या ॲाफीसमधीस प्रिंटर खराब झाले,
त्यांनी मग पोटभर पंचपक्वानाचे जेवन केले,
सही करायची पार्करची लेखणीच हरवली,
आणि फडणवीसांना कोरोनाची लागण झाली.

-


24 OCT AT 21:45

शेत-शिवारांमध्ये ते सगळीकडे फिरले,
बांधा-बांधावरून ते बेडकांसारखे उड्या मारले,
त्यांची शुगरची सकाळी गोळी घ्यायची राहिली,
आणि फडणवीसांना कोरोनाची लागण झाली.

अध्यक्ष महोदयांसोबत त्यांचा मंत्रालयातच वाद झाला,
त्यांचा ॲप्पलचा मोबाईल कालच चेरीला गेला,
त्यांची मुख्यमंत्र्याची खुर्चीच कोणीतरी पळवली,
आणि फडणवीसांना कोरोनाची लागण झाली.

मी पुन्हा येणार, म्हणुन त्यांनी सगळीकडे नारा दिला,
निवडणुकीचा निकाल त्यांनी स्वप्नात पाहिला,
शेवटी विरोधक म्हणुन त्याची नियुक्ती झाली,
आणि फडणवीसांचे कोरोनाची लागण झाली.

-


24 OCT AT 20:40

व्यसनी लोकांनी व्यसन करून पसरवली महामारी,
भक्तांनी अर्चणा-उपवास करून टाळली पंढरीची वारी,
हे सर्व पाहता नाईलाजेने उघडले ते बार,
पण नाही उघडले माझ्या ह्या मंदीराचे द्वार.

-


24 OCT AT 20:38

व्यसन करून देतात ते नियमांना लाथा,
परंतु आम्ही टेकावतो देवीच्या पायी माथा,
हे सर्व पाहता नाईलाजेने उघडले ते बार,
पण नाही उघडले माझ्या ह्या मंदीराचे द्वार.

जेव्हा संकटे येतात, तेव्हा तोच विठ्ठल आठवतो,
प्रत्येक संकटांपासुन तोच आम्हाला वाचवतो,
हे सर्व पाहता नाईलाजेने उघडले ते बार,
पण नाही उघडले माझ्या ह्या मंदीराचे द्वार.

काळ्यापाशानावरही आम्ही आमचा संपुर्ण विश्वास ठेवतो,
अबोल जरी असेल तरीही मानसिक आधार देतो,
हे सर्व पाहता नाईलाजेने उघडले ते बार,
पण नाही उघडले माझ्या ह्या मंदीराचे द्वार.

-


24 OCT AT 20:36

वैद्य त्या मानवास भयंकर रोगापासुन वाचवतो,
तोच मानव व्यसनाच्या आहारी जातो,
हे सर्व पाहता नाईलाजेने उघडले ते बार,
पण नाही उघडले माझ्या ह्या मंदीराचे द्वार.

तोच मानव व्यसनाने प्रत्येकालाच अपशब्द बोलतो,
व्यसनाआहारी त्या स्त्रीवरती जुलूम-अत्याचार करतो,
हे सर्व पाहता नाईलाजेने उघडले ते बार,
पण नाही उघडले माझ्या ह्या मंदीराचे द्वार.

मद्य विक्रीने भरमसाठ महसुल गोळा झाले,
पण जगाच्या पोशिंद्याचे शिवार पाण्याखाली गेले,
हे सर्व पाहता नाईलाजेने उघडले ते बार,
पण नाही उघडले माझ्या ह्या मंदीराचे द्वार.

-


24 OCT AT 18:05

त्या भावनांना विरामचिन्हांमध्ये आम्ही बदलतो,
एखाद्या चारोळीमध्ये पुर्ण कवितेचा बोध तो बसवतो,
क्रोध नव्हे तर प्रेम करण्यास तो जगवतो,
हे छंद की वेड जे आम्ही ह्या शब्दांसोबत खेळतो.

त्या एकट्या आभाळास आम्ही बोलतो,
निर्सगाचे दुःख नाटकातून जगासमोर आणतो,
फुलपाखराचा आनंद चारोळी मधुन व्यक्त करतो,
हे छंद की वेड जे आम्ही नेहमी एकटेच बोलतो.

रात्रीचा देखील आम्ही लांबलचक दिवस करतो,
सणवार न पाहता लिहीतो, लिहीतो व लिहीतच जातो,
भ्रष्टाचार, अन्यायास संपविन्याचा प्रयत्न करतो,
हे छंद की वेड जे आम्ही हे अनमोल साहित्य रचतो.

-


24 OCT AT 18:03

सकाळी-सकाळी आंघोळ करताना ती आठवते,
कधी-कधी कागद व लेखणी घेऊन जावे असे वाटते,
दुःख असो वा ते सुख ती नेहमी सोबत राहते,
हे छंद आहे की वेड जी माझी झोप उडवते.

त्या कागदांच वास नाकामध्ये आजही दरमळतो,
ऊन-पाऊसातही तो आम्हालाच शिकवतो,
वैशिष्ट्य असे की शांत बसण्यास भाग्य पाडते,
हे छंद की वेड जी आमचे जीवन घडवते.

रक्त जमीनीवरती न सांडतां युध्द तो करतो,
अहिंसेने देखील सर्व काही तो मिटवतो,
मेंदू सोबत नव्हे तर ह्या ह्रदयासोबत नाते जोडतो,
हे छंद की वेड जे आम्हाला तो लिहिण्यास भाग पाडतो.

-


21 OCT AT 10:08

अनेक समस्यांचे अनेक उत्तरे मिळतात,
उत्तर मिळाले की प्रश्नच हरवतात,
प्रश्न व उत्तरे आमच्यासोबत खेळतात का?
अरे निर्सगा आता तरी याचे उत्तर मला दे ना...!

-


Fetching Shivam Madrewar Quotes