Gopal Gote   (Gopal Gote)
723 Followers · 381 Following

read more
Joined 4 September 2021


read more
Joined 4 September 2021
30 JAN AT 21:56

एकदा तरी त्या वाऱ्यासारखं होता आलं पाहिजे.

वाऱ्याच्या मागावर जात आलं पाहिजे,
जमिनीपासून थोड वर आणि ढगांच्या थोडं खाली उडता आलं पाहिजे.
एकदा तरी त्या वाऱ्यासारख होता आल पाहिजे.
उंचच उंच उडून सुद्धा जमिनीवर येता आल पाहिजे,
एकदा तरी त्या वाऱ्यासारखं होता आलं पाहिजे.

-


17 JAN AT 22:26

तुम्ही यश संपादन केलं का?, तुम्ही सुखी आहात का?, तुमच्याकडे भरपूर धन आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही यश, सुख, इत्यादी गोष्टींच्या व्याख्या काय करता यावर अवलंबून आहे....

-


27 DEC 2023 AT 19:18

वेळ...
वेळ कशी निघून जाते कळतही नाही.
वर्षां मागून वर्ष संपतात.
माझं पुढे काय, माझं पुढे काय, असं करता करता.
आपल्या माणसांचा हात सुटत चालल्याची जाणीव,
होत नसावी कदाचित.
आणि जेव्हा ही जाणीव होते,
तेव्हा आपल्यांचा हात कधीच सुटलेला असतो.
कदाचित भावनाही बोथट होऊ लागतात,
आपल्यांना सोडून एक क्षणही न राहणारा,
वर्ष वर्ष सुद्धा आठवण काढत नाही.

-


21 NOV 2023 AT 19:40


अपूर्ण विचार..

त्याच तलावाच्या काठावर, तशीच एक रात्र होईल.
पुन्हा एकदा त्याच ठिकाणी, तोच विचार स्वार होईल.
आता मात्र पहिल्यासारखा, विचारापासून पळू नकोस.
पूर्ण केल्याशिवाय त्या विचाराला, माघारी काही फिरू नकोस.

-


16 NOV 2023 AT 20:25

गाव गाव करता करता
कधी शहर जवळच वाटून गेलं कळलं सुद्धा नाही

-


9 NOV 2023 AT 0:56

कोण काय म्हणेल ह्या विचारापुढे स्वतःच मन काय म्हणेल हा विचार बहुतांश वेळा हरतो.

-


8 NOV 2023 AT 21:35

गावची आठवण

कितीही सुखसुविधा असू द्या,
कितीही चैनीच्या वस्तू असू द्या.
नवीन शहरातील नवीन दहा दिवस संपले,
की शेवटी अकराव्या दिवसात "गावची आठवण" येतेच.

-


5 NOV 2023 AT 22:49

एका सायंकाळी एक मंद हवेची झुळूक,
जणू काही सांगावा घेऊन आली.
गावाकडची वेश तुझी वाट पाहत आहे,
जणू काही कानात सांगून गेली काही.

-


18 OCT 2023 AT 21:45

मृत्यू

मृत्यू हा अटळ आहे, आणि एक ना एक दिवस तो प्रत्येकालाच गाठणार आहे, आणि जसा जसा वेळ जातो, तसा तसा तो जवळ येत आहे. हेच जगद्गुरु संत तुकोबाराय त्यांच्या अभंगामध्ये म्हणतात "नाशिवंत देह जाणार सकळ आयुष्य खातो काळ सावधान". हे एकदा समजलं की मृत्यू हाताळणं सोपं होतं. म्हणूनच परमार्थाच्या मदतीने आयुष्य जगायचं आणि तो जायचा क्षण आला की माणसाने तयार असावं, काळाने चल म्हटलं म्हटलं की माणसाने काळाबरोबर पळत सुटाव.

-


14 OCT 2023 AT 21:11

एक अनोळखी रस्ता दिसावा,
नकळत पावलं त्यावरून चालावीत.
आणि समोर चालत गेलं की,
ओळखीचच ठिकाण असल्याचा भास व्हावा.
काही वेळ तिथे घालवल्यावर,
ओळखीच्या ठिकाणापासून दूर कुठेतरी आल्याची जाणीव व्हावी
असं काहीसं झालंय......

-


Fetching Gopal Gote Quotes