Upload Video

#vote

214 quotes

YourQuote
YourQuote
நாங்கள் அதிகம் பொய்
பேச பயன் படுத்தியது
எங்கள் 
ஆள்காட்டி விரலை தான்
அதற்கு ஆதாரம் 
எங்களை ஆளுகின்ற
தலைவர்கள் தான்.....

open to collab ஓர் சின்ன பொய்தான் சொல்லிவிடுங்களேன்...! எனக்காக...! இது "நல்ல கவிதை"....என்று வேறென்ன சின்ன பெரிய பேராசை தான்...!☺☺ #lie #yqkanmani #yqbaba #yqகண்மணி #YourQuoteAndMine #yqbhaijaan #vote #yqbaba Collaborating with அன்பின் இரவல் anna unga level ku irukaatu taa