#casteism

48 quotes

Tu Brahman he
Bhagwan ke bare me tu mujhse jyada janta he..Toh ye bata.. Ki bhagwan ki banayi hui har ek chiz kyaa pavitra nahin hoti... Agar hoti he... Toh kyun tu mujhe.. Apavitra.. Nich..Achut keh kar dhikkarta he...Me bhi toh Bhagwan ka banaya hua Insan hun..

                  (SUDRA)

#yqdidi#casteism#untouchability#God#Sudra

27 OCT AT 21:32

मैं उंची जात का हूँ 
तू नीची जात का है 
बस इसी नीच सोच के वजह से 
आज आरक्षण है।

#yqdidi#reservation#casteism

27 OCT AT 13:36