YQLogo
YQTV
Upload
ExploreLog In

#patience

5314 quotes

Trending|Latest
Shruti Jha
2 JUN AT 2:13

Aaah.....,aae khuda..
Mauth chahiye ab,
Agar ladki hona gunah hain to aaj hi mita do mujhe,aur mere jaisi har ladkiyo ko,duniya ladkiyo ke bgair bnani hogi,ab koi maa nhi hogi,pyar nhi hoga,aur na hi jism ka sauda hoga,na kisi ka blatkar hoga,na koi dar-dar kar jiyega,
Ab mauth de do ladkiyo ko,
Aajadi kab milegi samaaj ke bandiso se,
Kitna ladu ab mai,
Aur kitna..Sahu ab mai!!

-

Like283Comment79Flag

Sarala S
20 DEC 2017 AT 10:29

சாதிக்க அதி முக்கிய தேவை பொறுமை...

Patience is the cornerstone
of success ...

-

#yqbaba #patience #பொறுமை #success #yqkanmani #tamil 18

Like274Comment35Flag

Fetching #patience Quotes

Trending Videos
Fetching Feed..