10 AUG 2019 AT 15:39

મૌનજ છે ઈર્શાદ
હું મૌન છું...
પણ એમ ન સમજતા કે...
તલબ નથી મળવાની મને,
ઓળખ નથી તમારી મને,
દીવાનગી નથી તમારી મને,
લાગણી નથી તમારી મને,
મધુસ્વપનો નથી તમારા મને...


-Please read caption

- wings❤️