30 OCT 2021 AT 19:31

मी तुझ्यावर प्रेम करतो,
हे ओठवर आणता येत नाही,
प्रेम असाच असत,
हे शब्दात सांगता येत नाही

- Vishu lokhande..😘