ವಿರಾಗಿ ಜೈನ್   (vi RAW gi)
2.0k Followers · 1 Following

ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವನೆ ಕನ್ನಡಿಗ
Joined 25 April 2018


ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವನೆ ಕನ್ನಡಿಗ
Joined 25 April 2018

ಭಂಗಿ ನೀ ಎಳೆದು
ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಭಂಗ ಮಾಡುವ ಮಾಯೆ ನೀನು

-


41 likes · 6 comments · 1 share

ಕುಡಿಯುವುದ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ನಿನ್ನ ನಗು ನೋಡಿ ತಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಭಂಗಿ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಂಗ ಬಾರದಿರಲೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ
ಹುಡುಗಿಯರ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತುವುದ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ತೆಪ್ಪಗಿದ್ದೆ
ಕಡೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಶೆ ಏರಿಸಿದೆ
ನಶೆ ನೆತ್ತಿಗೆರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರಹದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹೊಗಿದ್ದೆ

"ಕೆಟ್ಟ ಕಳೆಯ ಕಿತ್ತು ಹೋದವಳೊ,ಪ್ರೀತಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದವಳೊ,ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರದ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಲೊಳಗೆ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟವಳೊ"

-


44 likes · 10 comments

ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ನಿನಗೇ ಇದೆ

"ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ"

-


32 likes · 16 comments

ಭಂಗಿ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ

-


32 likes · 35 comments

ಅಮರ ಹಳೆ ನೆನಪು

-


ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹಳೆ ಅನುಭವ, ನೆನಪಾದಗೆಲ್ಲ ಹೊಸತೆನಿಸುವುದು😍✌️

44 likes · 20 comments

ಉದುರಿ ಹೋಗುವ ಎಲೆಯು ಚಿಗುರಿದ
ಬಾಡುವಂತ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ
ಆಸೆ ಪಡುವ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ
ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಮರವು ನಿಂತಿದೆ

"ನಶ್ವರದ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತಿದೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಿರುವ ಮಾನವನ ನಡೆ
ಬೆರಗು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ"

-


54 likes · 8 comments · 1 share

ಮನಸೆಂಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲಿ
ನಾ ನೆನಪುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ
ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ
ಸೀದಾ ಹೃದಯಕ್ಕೆ delivary

-


52 likes · 14 comments

ಅರಿತಷ್ಟು ಆಳ
ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ
ವಿರಹದ ಅಲೆಯೊಳಗೂ
ನನ್ನ ಮರೆತಂತ ಭಾವ

-


57 likes · 12 comments

"ಕಲ್ಲು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಾರಣ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ನನ್ನ ಹೇಳದೆ ಕಾರಣ"

-


58 likes · 2 comments

ಮಳೆಯ ಹನಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗಿಳಿದಿದೆ
ಮೊದಲ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿಯ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ

-


54 likes · 4 comments

Fetching ವಿರಾಗಿ ಜೈನ್ Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App