11 OCT 2021 AT 13:39

प्रेम आयुष्यात आल्यावर.....❤️💝💫


प्रेम आयुष्यात आल्यावर
जगणं मात्र बदलून जातं.....

सर्वस्व ओवाळून टाकावं
इतकं कुणी आवडून जातं.....

दोन आत्म्यांच मिलन
प्रेम भेटता होऊन जातं.....

ज्याला भेटतो प्रेमाचा अनुभव
त्यालाच प्रेम कळून जातं......

बाकीच्यांच्या लेखी प्रेम म्हणजे
वेड्यांचं जग होऊन जातं.....
❤️❤️❤️

- 𝒯𝒶𝓃𝓊𝓈𝒽𝓇𝒾 ✍️