New to YourQuote? Login now to explore quotes just for you! LOGIN
Shobha Manwatkar 16 OCT 2019 AT 12:24

एका शब्दातूनी त्या
​कळतात तुझ्या भावना
​ हुंदक्याचीआक्रंदने नि
​अबोल त्या वेदना...
​स्वतःचं लपवूनी एकटेपण
​ हसत भासतो साऱ्या जणा
जरी आहे मी अंतरी तुझ्या
​तरी भासतो तू का सुना सुना

​ S.B.Manwatkar

-


1 likes · 6 shares

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App