Shivam Satyawan Madrewar   (©️Shivam Satyawan Madrewar.)
641 Followers · 15 Following

read more
Joined 5 September 2018


read more
Joined 5 September 2018

जेव्हा स्वर्ग पृथ्वीतलावर अवतरते,
अंतरीक्षाचा रंग पुर्णता: बदलते,
आभाळ रंग देखील जांभळा दिसते,
तेव्हा चंद्र आभाळाच्या प्रेमात पडते.

जेव्हा स्वर्ग पृथ्वीतलावर अवतरते,
कोकीळा गाणे गाऊन वंदन करते,
मोर पाऊसात नाचुन प्रणाम करते,
तेव्हा वसुंधरा हिरवळीचे नथ घालुन हासते.

जेव्हा स्वर्ग पृथ्वीतलावर अवतरते,
जमीनीवरील अवर्षण संपुन जाते,
ज्वालामुखीचे हुताशन लोप पावते,
तेव्हा अविरत समस्या मिटून जाते.

जेव्हा स्वर्ग पृथ्वीतलावर अवतरते,
कवींना त्या सर्वांची चाहुल लागते,
चित्रकारांचे कागदावर चित्र उमटते,
तेव्हा कलाकारांची कला साजर होते.

जेव्हा स्वर्ग पृथ्वीतलावर अवतरते,
पंकज चिखलात आनंदात खिळते,
सुर्याचा स्वर्ण रथ प्रस्थान करते,
तेव्हा परमेश्वराचे साक्षात दर्शण होते.

-


Show more
17 likes

त्या मैदानावरती अनेक खेळ रंगणार,
वर्गामध्ये अनेक विद्यार्थी घडणार,
पण काय माहिती नजर लागली कोणची....?
अन् नाही वाजली घंटा माझ्या शाळेची..!

शाळेत चविष्ट वरण-भात शिजणार,
त्यामधून मनबुध्दी बळकट होणार,
पण काय माहिती नजर लागली कोणाची..?
अन् नाही वाजली घंटा माझ्या शाळेची..!

शाळेत राष्ट्रगीताचे बोल खडकणार,
त्यातुन देशभक्ती प्रत्याकाची जागणार,
पण काय माहिती नजर लागली कोणाची..?
अन् नाही वाजली घंटा माझ्या शाळेची..!

प्रयोगशाळेतुन शास्त्रज्ञाचे प्रयोग जिंकणार,
एखाद्या लेखकाची लेखणी तापणार,
पण काय माहिती नजर लागली कोणाची..?
अन् नाही वाजली घंटा माझ्या शाळेची..!

शाळेवरती कोरोनाचे ढग बरसले,
त्यावरती दुःखांची विज कोसळले,
पण काय माहिती नजर लागली कोणाची..?
अन् अजुनही नाही वाजली घंटा माझ्या त्या शाळेची..!

-


Show more
31 likes

आयंस्टायन ने दिले आम्हाला अनेक इक्वेशन,
ॲपियरचा नियम वापरुन काढलो आम्ही सोल्युशन,
मद्रेवार म्हणाला “वेगेला दिशा दिली नाही सर..?”
“नाही बघितले का ‘वॅन-डी-ग्राफ जनरेटर’” असे म्हणाले आमचे प्रोफेसर.

नियम मोडुन वेक्टरचे केले आम्ही डिव्हीजन,
फोर्स चे तयार केले आम्ही फळ्यावरती ऐस्प्रेशन,
मद्रेवार म्हणाला, “तरंगाची वारंवारता खुपच कमी झाली सर”
“लाॅजीक गेटचा अभ्यास केला नाही का..?” असे म्हणाले आमचे प्रोफेसर.

फ्लेमींगचा नियम वापरुन विज गेली तारेतुन,
डोप्लरच्या ईफेक्टने आवाज पळाला तो हवेतून,
मद्रेवार म्हणाला, “तयार करु आपण गतीचा चौथा नियम सर”,
“आधी अभ्यास करा संपुर्ण भौतीकशास्त्राचा” असे म्हणाले आमचे प्रोफेसर.

-


Show more
24 likes

पृथ्वीमध्ये ‘गुरुत्वाकर्षण बल’ आहे असे न्युटनने लावले अनुमान,
आर्किमिडीजने सांगितले “प्रत्येक गोष्टींला आहे वस्तूमान”
मद्रेवार म्हणाला, “हवेला कुठे वस्तूमान आहे सर ?”
“केला का फोर्स अप्लाय” असे म्हणाले आमचे प्रोफेसर..!

ग्रहांची अधीक माहिती देतात केप्लरचे नियम,
महत्वाचा आहे तो इंद्रधनुंच्या रंगांचा क्रम,
मद्रेवार म्हणाला “प्रकाशचे किरण परार्वतीत झाले सर”,
“घातली का वीज तारेतुन” म्हणाले आमचे प्रोफेसर.!

काळा रंग नेहमी जास्त शोषतो ती उष्णता,
पाऱ्याला सगळ्यांपेक्षा जास्त आहे ती घणता,
मद्रेवार म्हणाला “सुर्य उत्तरेकडे पळत आहे सर..!”
“मोडला का न्यूटनचा दुसरा नियम” म्हणाले आमचे प्रोफेसर..!

-


Show more
26 likes

.....

-


Show more
34 likes

न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणचे शोध लावले,
केप्लरने अंतराळातील ग्रह पळवले,
फॅराडेने विजेला तारेतुन पाठवले,
आणि या सर्वांचे नियम तुम्ही आम्हाला शिकवले.

अनेक धातुंमध्ये सर्व इलेक्ट्राॅन हरवले,
त्यापासुन अणुबाँब देखील तयार केले,
त्याचा आईंस्टायन मामु ने फाॅम्युला लिहीले,
आणि तो फाॅम्युला तुम्ही आम्हाला शिकवले.

आम्हाला पाण्यात वस्तुचे प्रतीबिंब दिसले,
सायंकाळी सुऱ्याच्या प्रकाशाचे निर्वतन झाले,
प्रकाशकाचे किरण धावून आले,
आणि हे सर्व तुम्ही फळ्यावरती मांडले.

पाण्याच्या पृष्ठभागावर ताण तयार होते,
घणवस्तुंमध्ये घर्षण निर्माण होते,
न्युटनच्या पहिल्या नियमात प्रत्येक वस्तु स्थिर राहते,
आणि तुमच्या तासाला प्रत्येकजण हरवते.

कित्येक जण होतात ह्या विषयात नापास,
हवाहवासा आहे सर तुमचा भौतिकशास्त्राचा तास.
जेव्हा शिकवाल सर तुम्ही आम्हाला हळु,
तेव्हा आम्ही प्रकाशाच्या वेगाने पळु.

-


Show more
32 likes · 3 comments

ह्या वयात जास्त असते ते आर्कषन,
त्यापेक्षा जास्त ताकदवान आहे गुरुत्वार्कषन ।
कविता खरे प्रेम तर कविताच करते,
अन् त्यामध्येच कविचे जीवन हरवते ॥

-


30 likes · 2 comments

ग्रंथालयामध्ये पुस्तकांचे संच हरवले,
कागदे देखील रद्दीत विकले गेले,
त्यांची जागा आता मोबाईलने घेतले,
शेवटी माझ्या लेखणीने संप धारण केले.

त्यांच्यासोबतच मी माझे बालपण घालवले,
त्यांनीच मला शिक्षण शिकवले,
त्यांची जागा आता गुगलने घेतले,
शेवटी माझ्या लेखणीने संप धारण केले.

प्रत्येकव्यक्तीने मोबाईलवर इंटरनेट चाळले,
त्यामुळे पुस्तकांचे महान राज्या हरवले,
नवीन बाजारपेठ आत्ता उपलब्ध झाले,
शेवटी माझ्या लेखणीने संप धारण केले.

इंटरनेटमुळे प्रत्येकाने ईमेल तयार केले,
त्यामुळे पत्रव्यवहार संपुर्ण ठप्प झाले,
वाट पाहण्याऱ्या उत्सुकतेने आत्महत्या केले,
शेवटी माझ्या लेखणीने संप धारण केले.

लेखणी मुळे माझे हस्ताक्षर सुधारले,
नोटपॅडमुळे त्यांचे महत्त्व नाहीसे झाले,
लेखणी वर राज्य करणारे राजे हरवले,
शेवटी माझ्या लेखणीने संप धारण केले.

-


Show more
33 likes · 1 share

दरवेळी मी माझी लेखणी हातात धरतो,
त्या पुस्तकांच्या पानात मी हरवतो,
आज माहीत नाही शब्दांना काय झाले.?
अन् चक्क शब्द ‘सुट्टीवर जातो’ म्हणाले..!!

दरवेळी मी माझ्या लेखणीत शाई भरतो,
अनेक शब्दकोश देखील मी चाळतो,
आज माहीत नाही शब्दांना काय झाले.?
अन् चक्क शब्द ‘सुट्टीवर जातो’ म्हणाले..!!

दरवेळी सुर्य महाराज पुर्वेलाच उगवतो,
पृथ्वी मागोमाग चंद्र देखील धावतो,
आज माहीत नाही शब्दांचा काय झाले.?
अन् चक्क शब्द ‘सुट्टीवर जातो’ म्हणाले..!!

प्रत्येक व्यक्ती त्याची मातृभाषा बोलतो,
त्यातुन तो त्याची भावना प्रकट करतो,
आज माहीत नाही शब्दांचा काय झाले.?
अन् चक्क शब्द ‘सुट्टीवर जातो’ म्हणाले..!!

दरवेळी मी माझ्या शब्दांसोबतच बोलतो,
प्रत्येकक्षणी मी त्यांच्या सोबतच राहतो,
आज माहीत नाही शब्दांचा काय झाले.?
अन् चक्क शब्द ‘सुट्टीवर जातो’ म्हणाले..!!

-


Show more
29 likes · 2 comments

एखाद्या मित्रासोबत खुपजवळ यावे,
त्याच्या सोबतच नेहमी जेवन करावे,
गल्ली-नगरातुन त्याच्यासोबत फिरावे,
अन् जवळच्याच मित्राने विश्वासघात करावे.

एखाद्या मित्राला भावासारखे मानावे,
त्याच्यासोबत फोटो पण काढावे,
त्याला परिक्षेतही मदत करावे,
अन् जवळच्याच मित्राने विश्वासघात करावे.

एखाद्या मित्रावर विश्वास ठेवावे,
त्याला आपले गुपीत पण सांगावे,
त्याने शत्रुसोबत हातमिळवणी करावे,
अन् जवळच्याच मित्राने विश्वासघात करावे.

एखाद्या मित्राला खुप आदर द्यावे,
त्याला मेल चा पण पासवर्ड द्यावे,
त्याने मित्राच्याच पाठीत वार करावे,
अन् जवळच्याच मित्राने विश्वासघात करावे.

शत्रु मित्रापासुन चार हात लांब रहावे,
त्याच्या नावात मैत्रीचा कलंक लावावे,
मित्र नाही दानव त्याला म्हणावे,
अन् जवळच्याच मित्राने विश्वासघात करावे.

-


Show more
34 likes

Fetching Shivam Satyawan Madrewar Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App