Roopa Rani   (✍️Roopa Rani Bussa)
2.4k Followers · 113 Following

read more
Joined 26 July 2017


read more
Joined 26 July 2017
7 HOURS AGO

ఇంద్రనుత #సమస్యాపూరణ150 వ్రాసిన శివాజీ బొడ్డు గురువుగారికి తారక బండ్ల గారికి అనేక ధన్యవాదాలు 🙏🏻🙏🏻

సమస్యాపూరణ151 ఇవ్వాలినదిగా తారక బండ్ల గారిని కోరుతున్నాను

అభినందనలు తారక గారు 🎊🎉

-


7 HOURS AGO

#ఇంద్రనుత

1.
చిత్తము చెప్పు చిన్న సూచనలు
విన్న చాలు పీడలు తొలగును
మనసు చెంత మాటలాడుతు
వచ్చు వేళను పచ్చ జేసుకొ

2.
చదువంటె పొత్తము చదువుట కాదు
జ్ఞానమిచ్చెడి జాణతనమును
విద్య నేర్చి వినయము లేనిచో
పశువుల కంటె పలుచన అగుదురు

-


25 JAN AT 3:13

#చిమ్నీలు
1.
ఎవరికి ఎరుక
మదికున్న వేగము
ఉరుకును నిలవక
ఎక్కి భావాశ్వము
2.
నిదురలోని కలలు
ఎదుగుదలకు తావులు
వేయుచు ప్రణాళికలు
కదులును యామినులు
3.
నవ్వొక ఔషధము
నవ్వుతూ ఉందాము
లేదు పైసా వ్యయము
మనసే భండారము
4.
లౌకికపు జగత్తు
ఆశల్లో ముంచు
అలవడిన ఆ మత్తు
హృష్టెలా ఏతెంచు?
5.
ఏమున్నది ఇచట
జ్ఞానము కన్న మిన్న
యత్నించు ప్రతి పూట
చుక్కంత పొందాలన్న
6.
స్నేహము పెరుగును
మాట తీరును బట్టి
బంధము బలమగును
పొందికను బట్టి

-


15 JAN AT 22:18

सूर्य को वंदन करकर
गंगाजी के चरण छूकर
आकाश मे पतंग उड़ाकर
आओ मनाएँ संक्रान्ति पर्व

तिल के लड्डु सब को बाँटे
उपज के भाग्य जो प्राप्त हुए
कृषक की कृषी को आदर करें
मकर संक्रांति हम सब मनाएँ
सब को मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ
🎊🎉🤩☀️

-


15 JAN AT 22:16

ಸುಗ್ಗಿಯ ತಂದ ಸುಂದರ ಕಾಲ
ಹುಗ್ಗಿಯು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯ ತಂದ
ಭೋಗವ ತುಂಬುತ ಭಾಗ್ಯವ ತೋರುತ
ಭೋಗಿ ದಿನದಲಿ ಧಾನ್ಯವು ಹೊಳೆಯುತ

ಸೂರ್ಯನ ಗಮನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ
ರಶ್ಮಿಗಳು ಹರಡುತ ತೇಜವು ಭೂಮಿಗೆ
ಚುರುಕನು ತಂದು ಚಿಗುರನು ಎಬ್ಬಿಸಿ
ಶಕ್ತಿಯ ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬದ ಗಳಿಬಿಳಿ

ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿ
ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಬಿಸಿ
ಎಳ್ಳಿನ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲವ ಸೇರಿಸಿ
ಎಳ್ಳುಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುವ ಖುಷಿ

ಎಲ್ಲರುಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
🎊🎉🌞☀️

-


15 JAN AT 22:13

సంక్రాంతి వచ్చె సంబరాలు తెచ్చె
కొత్త అళ్ళుళ్ళతో భోగము వెంట వచ్చె
గొబ్బిళ్ళతో ముగ్గులన్ని మురిసిపోయె
రంగులు నిండిన ఆనందాలు పంచె

మకరుడి వైపు ఇనుడు పయనించె
కొంత కొంత వేడి పెంచె
భోగి మంటలో పాతవుంచె
కొత్తదనముల కాంతి నిండె

పిండివంటలతో అందరికీ విందులు
భోగి సంక్రాంతి కనుమల వెలుగులు
ఉత్తరాయణములో సూర్యుడి తేజము
హరివిల్లుల్లె మెరిసె ఇలలో భాగ్యము

అందరికి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు 🎊🎉🌞🤩

-


15 JAN AT 22:11

Let the New direction of sun highlight the new dimensions to Reap the best of ambitions that embraces happiness and serenity. 🎊🎉🌞☀️

-


15 JAN AT 22:06

Harvest of the season be the pillar of blessings and bring in the graceful stimulations in all aspirations. 🎊🎉🤩🌞

-


15 JAN AT 22:01

May the new rays of sun shows the prosperous path of success all through the life 🎊🎉🤩☀️🌞
Happy Makar Sankranti 🎊🎉☀️🤩

-


15 JAN AT 21:59

May the multiplying sun rays enhance the shine of liveliness in lives exquisitely
Happy Makar Sankranti 🎊🎉🤩🌞☀️

-


Fetching Roopa Rani Quotes