Payal Timade   (🖋️पायल तिमाडे @fictionist_friend)
1.3k Followers · 12 Following

read more
Joined 17 December 2018


read more
Joined 17 December 2018
Payal Timade 16 OCT AT 0:13

गुळाची गोडी, पुरणाची पोळी
कळतय का राव..

ही आहे election ची माया भोळी.
😎


-


27 likes · 2 comments · 3 shares
Payal Timade 13 OCT AT 10:57

निळ्या नभी सोनेरी कळा चंद्राची,
तेजोमय रात्र भरल्या पौर्णिमेची ।
फुल पुष्प दारी प्रतीक्षा लक्ष्मीची,
सजल्या बतकम्मा शोभा कोजागीरीची ।

-


Show more
33 likes
Payal Timade 10 OCT AT 21:29

साथ तुझी वाट उद्याची,
ती स्वप्नातली रात्र सुखाची ।


-


Show more
47 likes
Payal Timade 7 OCT AT 9:27

आवडतं का तुला।
कधी मस्करी करून चिडवायला।

खोडकर आवाजात चेष्टा करायला।
गमतीमध्ये तीला रागवायला।

तीला सुखःत साथ द्यायला।
तीच्या दुखःत आधार व्हायला।

अश्रु पुसून हसु बघायला।
ती रूसली की हसवायला।

कधी अबोल नातं जपायला।
दुरावा सारून मिठीत घ्यायला।

-🖋️पायल तिमाडे

-


Show more
47 likes · 16 comments
Payal Timade 5 OCT AT 17:52

श्वास त्याचा का थांबला,
पाझर फुटले नात्याला ।

गिळवत नेई आठवणीला,
क्षणभर भुंगा गोंगावला ।

स्तब्ध हृदय क्षणी थांबला,
जेव्हा तू सोडून गेला ।

भान हरवते भुरड नात्याला,
जोड आसवांची आधूऱ्या मैत्रीला ।

-


Show more
44 likes · 8 comments
Payal Timade 5 OCT AT 12:57

तेरे लफ्जो की रंगत ने, प्यार को सजा दिया ।
मेरे कलम ने हर नज़्म को, रंगीन बना दिया ।

-


Show more
50 likes · 8 comments
Payal Timade 3 OCT AT 22:16

Mom- Where are you, how long have I been calling? Why are you not answering? Say something.

Son- Mom, i failed the exam.

Mom- No one is successful by running away.

Son- No mom, I can't face with you and dad.

Mom- Please come back home, everything will be fine.

-


Show more
56 likes · 3 comments · 1 share
Payal Timade 3 OCT AT 15:35

भावना छेडतात
जिथे शब्द बोलतात
👁️ 👁️

-


भावना छेडतात
जिथे शब्द बोलतात..

#भावना #शब्द #fictionistfriend #love

51 likes · 1 comments
Payal Timade 3 OCT AT 13:09

धीर बनला तू आधार मनाचा
मागे वळून बघू नको..

आजवर जे देऊ केलेस
आज दूर सारू नको...

कर्म देती नाही उपकार ते
घोर मनी तू लावू नको...

नाही सोडणार मी हात तुझा
फक्त तू खचू नको...

-


Show more
43 likes · 2 comments · 1 share
Payal Timade 2 OCT AT 22:24

You came like a coincidence.
like a dream.
But now you have become life.

-


Show more
35 likes · 2 comments

Fetching Payal Timade Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App