23 APR 2020 AT 12:08


Dil ki dhadkanein
Toh sab sunte hai
Suno
kya kahti hai
Rishton ki dhadkanein

- Khawahishon ke "Pankh"