ನಾನ್ಯಾರು   (7)
2.1k Followers · 298 Following

Joined 20 January 2019


Joined 20 January 2019

ಬೇಡಿ ಬರಲು ನಾವು
ಬಗೆ"ಹರಿ"ಸುವೆ ನೀನು
ಬದಲಿಸಬಲ್ಲೆ ನೀನು

ಎದುರಾದರು ಜಗವು
ಜೊತೆಗಿರುವೇ ನೀನು
ಎದೆಯೊಡೆಯ ನೀನು

ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾವು
ಒಂದಾಗುವುದೆಂದು
ಬಂಧಿಸಿಬಿಡು ನೀನು

-ನಾವುಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಸುತ್ತುವೇವು ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
ನಾನಾ ರೀತಿಯಲಿ ಚಂಚಲವಾಗಿ
ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆನಂದದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ
ಕಡೆಗೊಂದು ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವೇವು ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ

-Silly ಸುಳ್ಳು serious ಸುಳ್ಳು
ಸಂಕಟ ಸುಳ್ಳು jolly ಸುಳ್ಳು
ಮಾತು ಸುಳ್ಳು ಮಾರೊ ಸುಳ್ಳು
ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ನೀನು ಪೊಳ್ಳು
ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು ಸುತ್ತಲೂ ಸುಳ್ಳು

ಬದುಕೊದ್ ಸುಳ್ಳು
ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳು
ಸುಂದರ ಸುಳ್ಳು ugly ಸುಳ್ಳು
ಎದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಬಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು
ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು, ಸುಳ್ಳೇ ಮುಳ್ಳು

ನೆಂಟು ಸುಳ್ಳು ಗಂಟು ಸುಳ್ಳು
ಹಾಡು ಸುಳ್ಳು ಪಾಡು ಸುಳ್ಳು
ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಾವಿರ ಗೋಳು
ಕಣ್ಣು ಸುಳ್ಳು ಕನಸು ಸುಳ್ಳು
ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಳ್ಳು

-ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ನಾಟಕಗಳು,
ದೂರಾಗಲು, ದೂರು ಮಾಡಲು, ನಾವ್ಯಾರು?
ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಇಲ್ಲೇಲ್ಲರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ,
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗು, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಜೀವನ

-ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲವೂ ಗೂಢ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ
ಸೇರಲಾಗದ ದಡ

-ಕಂಡದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಾಣಸಿಗದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದು
ಜಗತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ತಾನೇ ಸಾಗುವುದು
ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

-ಗೆಳತಿ,
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುವ ಆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ,
ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯದ ಮಾತು ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ್ಯಾರಿಲ್ಲ.

-ನಾ'ನೊಂದ' ರಸ್ತೆ. ನಿಮಗದು ಅಷ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕಥೆಯಿದು.
ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಗುಳಗಳ ಸುರಿಮಳೆ,
ಆಗಾಗ ಬಿಸಿ ಟಾರಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ, ಕೊಳೆ.
ಯಾರೋ ಕೆಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಂದ ಗಿಡ, ಮರ, ಮಳೆ.
ನೀವು ಯಾರೋ, ಏನೋ, ನನಗದು ತಿಳಿಯದು,
ನೀವು ಬೀಳುವ, ನೀವು ಏಳುವ, ನೀವು ಓಡುವ,
ನೀವು ನಡೆಯುವ, ನೀವು ಕೂರುವ, ಗುರಿ ತಲುಪುವ
ಆ ದಾರಿ, ಗುರುತು, ನನ್ನದಲ್ಲದ ನಾನು
ನಿಮ್ಮದೇ,"ರಸ್ತೆ"

-ಮನದೊಳಗಿನ ಮಾತುಗಳು
ಸುಮ್ಮನೆ ಸತಾಯಿಸುತಿರಲು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನಿಲ್ಲ
ಎದೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿರುವ
ವಿಷಯ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು
ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಡೆಯೆಂಬುದಿಲ್ಲ
ಹೃದಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರ್ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ

-ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ
ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದಾಗಷ್ಟೆ, ಈ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ

Stop thinking about others; it's a waste of time.
Start contemplating on God,
the birth will be more meaningful one.

-


Fetching ನಾನ್ಯಾರು Quotes