꧁༺֎ಏಕಾಂಗಿ֍༻꧂🖤   (NAGARAJ_HALLIGERI)
1.5k Followers · 32 Following

Smily face😊😊

Happy soul❤️❤️

RCBian❤

ShivBhakth💙Ka - 25 ♦
ಧಾರವಾಡ ❤
Joined 5 January 2019


Smily face😊😊

Happy soul❤️❤️

RCBian❤

ShivBhakth💙Ka - 25 ♦
ಧಾರವಾಡ ❤
Joined 5 January 2019

ಮಗುವನ್ನು
ಮಮತೆಯಿಂದ
ಮುದ್ದಿಸಿ
ಮಾನವಿಯತೆಯನ್ನು
ಮನಕರ್ಥೈಸಿ
ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವಳು
ಮಾತೆಯೊಬ್ಬಳೆ....

-ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ
ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಎಂದಾದರೆ,
ನನ್ನವಳ ಕಂಗಳು;
ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು..!!

-ಸಂಸಾರದ ಭಾರ
ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿವೆ;
ಅಪ್ಪನ ಹರಿದ
ಚಪ್ಪಲಿಗಳು..!!

-ಕೇಳದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿರುವೆ
ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು,
ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ
ಒಲವ ನೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಿಸು..!!

-ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ...,,,!!

ಬಂಧುಗಳ ಬಂಧನ ಹರಿದು,
ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಆಸ್ತಿಗಳ ತೊರೆದು,
ಹೊರಡು ಬೇಕು
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ..!!

(ಅಡಿಬರಹದಲ್ಲಿ
👇👇👇👇👇)

-ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು..!!

(ಅಡಿಬರಹದಲ್ಲಿ
👇👇👇👇👇)

-ೲ◆★■ಈ ಜೀವ(ನ)■★◆ೲ

(ಅಡಿಬರಹದಲ್ಲಿ
👇👇👇👇👇)

-ನಾಕ ನರಕ ಮೇಲಿಲ್ಲಾ
ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ,
ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಆಡೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ಅರಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ.

-ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು,
ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ..!!

-ಸಾವು
●●●●●◆■◆★◆■◆●●●●●

(ಅಡಿಬರಹದಲ್ಲಿ ಓದಿ
👇👇👇👇👇👇👇)

-


Fetching ꧁༺֎ಏಕಾಂಗಿ֍༻꧂🖤 Quotes