◇■□●○•°•○●□■◇

மழை கால துவக்கத்தில் வரும் மண் வாசனைக்கும், இளமை வாழ்க்கையின் துவக்கத்தில் வரும் காதலுக்கும் ஈடில்லை இவ்வையகத்தில்!

- Dariusdnu