ಅನ್ವೇಷಕ   (7)
1.7k Followers · 228 Following

read more
Joined 20 January 2019


read more
Joined 20 January 2019

ಯಾರವಳು?!
(ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್)

-


16 SEP AT 20:38

ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ಅರಳಿ
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಅಣು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ
ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು
ಅಂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಿತವಾಗಿ
ಅಂಕುರಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ
ಆವರಿಸಿ ಅಂಕಮಾಲೆಯಾಗಿ
ಅವರಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಲಿ.

-


16 SEP AT 13:04

ಬಾಳ ಪಥದಲ್ಲಿ
ಸಾಗುತಲಿರೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿಗೋ ದೂರ
ಕವಲುದಾರಿಯಿರಲು ಮರೆಯಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಯದೇನು ನಿನಗಿಲ್ಲಿ.

ಓಡುತಿರುವೆವು ನಿಲ್ಲದಂತೆ
ನಿಂತವರು ಸೋತರೆಂಬಂತೆ
ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೊಂದೆಯಂತೆ
ನಾನೆನ್ನುವುದು ಮಣ್ಣೆನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರಂತೆ.

ನನ್ನದು, ನನ್ನದೆಂದು ಬಡಿದಾಡುವರಂತೆ
ಸತ್ತಾಗ ಅಸ್ಥಿಯೂ ಬೂದಿಯಂತೆ
ಜೀವದ ಆಸ್ತಿ ಆತ್ಮನಂತೆ
ಆತ್ಮದ ಒಡೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ
ತಿಳಿದ್ದಿದರೂ ತಿಳಿಯದವರಂತೆ ಇರಬೇಕಂತೆ
ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಂತೆ.

-


15 SEP AT 16:41

ಪ್ರೀತಿಗಿವನಿರಬಹುದು ಹೊಸಬ
ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗೆಂದೋ ನಾ ಹಳಬ,
ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರುವ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ
ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಾಹೇಬ.

-


14 SEP AT 21:41

"ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವದು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ,
ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮದೇ"

-


14 SEP AT 12:06

" ಜಗ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ,
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು,
ನೊಂದು ಬೆಂದವರ
ಮನ ಸಂತೈಸುವ
ವಿಶ್ವಮಾನವ ನೀನಾಗಬೇಕು"

-


13 SEP AT 10:57

ಜಾರಿತೊಂದು ಕಂಬನಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು
ಈಗಷ್ಟೆ ಅರಳಿ ನಿಂತ
ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ.

-


11 SEP AT 22:30

ಆ ಆಕಾಶದ ತಾರೆಗಳ ಹೊಳಪಿಗು, ಈ ಜಗದ ಚೆಲುವಿಗು ನೀನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ!

-


11 SEP AT 14:48

ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ,
ಈ ಹೃದಯ ಈಗಲೂ
ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯ
ಸುಖವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ,
ಅನುರಾಗದ ಕಡೆಯಿಂದ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಆ-ವೇಗ
ಮತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಸುತ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

-


10 SEP AT 16:17

" ಕನಸಿನ ಕಾವ್ಯ "
(ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್)

-


Fetching ಅನ್ವೇಷಕ Quotes