Akhilesh Balakrishnan   (Akhilesh balakrishnan)
682 Followers · 822 Following

read more
Joined 3 October 2018


read more
Joined 3 October 2018

അവളുടെ ഓരോ പുഞ്ചിരിയിലും
ഭയം കൊണ്ടിടിയ്ക്കുമൊരു ഹൃദയവും
ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ ആ അമ്മയ്ക്ക്...

-


Show more
17 likes · 23 comments
Akhilesh Balakrishnan YESTERDAY AT 22:44

Akhilesh Balakrishnan

-


Show more
26 likes · 10 comments · 1 share
Akhilesh Balakrishnan 10 NOV AT 1:03

നഷ്ടമായൊരീ നിദ്രതൻ
വാനിലായ് മിഴിതുറന്നു പറന്നു
നടന്നൊരാ കടവാവലുകളായ്
ഏകാന്തമായ ചിന്തകൾ നൊമ്പരമായ്
പടികയറി വന്നോരോ രാവിലും...

ചിതയിലൊടുക്കിയ മോഹങ്ങൾ
നീറിപ്പുകയുന്ന വേദനയാൽ
പുളയുമീ ഹൃദയത്തിൻ തേങ്ങലുകൾ
മുഴങ്ങീടുമീയോരോ യാമത്തിൽ
രാവിന്റെ മാറിന്റെ കോണിലായ്
അലയടിക്കുന്ന കടലായ് തീർന്നു...

വശ്യമനോഹരിയാം രാവിനേയിന്നു
വികൃതമാം ഭയാനക മുഖംമൂടി
നല്കിയാ കാലത്തിനറിയുമോ
രാവിന്റെ നൊമ്പരമിന്നെന്നും...

ശ്രുതിമധുരമാം താരാട്ടു പാട്ടിൻ
ഈണം കേട്ടു മയങ്ങിയാ രാവിന്ന്
കാലത്തിൻ വിധിയുടെ ബലിമൃഗങ്ങൾ
തൻ തേങ്ങലിൻ ചീളുകൾ കേട്ടു
മയങ്ങാതിരിക്കുകയായിന്നു
പൊട്ടിത്തകർന്നൊരാ ഹൃദയങ്ങൾക്കൊരു
കാവലായ് ഇന്ന്...

-


Show more
23 likes · 8 comments · 1 share
Akhilesh Balakrishnan 8 NOV AT 11:31

മരമില്ലാ തൈയ്യില്ലാ
സുഗന്ധം പരത്തും പൂന്തോപ്പില്ലാ
മരവിചൊരീ മനസ്സിലായ്
മരണമില്ലാത്തൊരീ ഓർമകൾ
വസിച്ചൊരീ ഹൃത്തിൽ..
അറിവില്ലാ പ്രായത്തിൽ
പട്ടമായ് പാറി പറന്നൊരു
ബാല്യകാലത്തിനോര്മകൾ
കുട്ടികുറുമ്പുകൾ കാട്ടി നടന്ന ബാല്യം
ചിതലരിക്കാതെ കാത്തു ഞാനിന്നും..
പറയാതെ വന്നവർ ഹൃദയത്തിൽ
കൂടി പറയാതെ പടിയിറങ്ങിയാ
നീറുന്നോരോർമകൾ നിറയുന്നുവെന്നും...
ഓർമകൾ വേരിറങ്ങീ ജീവനിൽ
ഓർമകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു
കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നിതാ ഞാനും...

-


Show more
15 likes · 8 comments
Akhilesh Balakrishnan 7 NOV AT 18:11

വഴി പിഴച്ചു സഞ്ചരിച്ചവന്റെ
വഴിയിൽ കാത്തുനിന്നതാണവൾ
മഴ കാത്തുനിന്നൊരു വേഴാമ്പലായ്..
കണ്ടിട്ടും കാണാതെ നടന്നവൻ
അകലുമ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിക്കാനവൾ
വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നെന്നും..
ഒടുവിലായ് അവൾ തിരിഞ്ഞു
നടന്നനേരം അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു
അവളകലുന്ന കാഴ്ചയവനാ
നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊരീ മിഴികളാൽ
നിറം മങ്ങിയവൻ കണ്ടുനിന്നൂ...
പ്രണയം മരവിച്ചു നിര്ജീവനായ
മനസ്സുമായ് അവൻ നടന്നു നീങ്ങി....
വഴിപിഴച്ച യാത്രക്കിടയിലെങ്ങോ
വിധി സമ്മാനിച്ച മാറാവ്യാധിയുമായ്
മരണവിളി മുഴങ്ങിയാ ദിക്കിലേക്ക്
ആർത്തലച്ച് കരയും മനസ്സുമായ്....

-


16 likes · 10 comments
Akhilesh Balakrishnan 7 NOV AT 0:19

എന്നിൽ നിന്നകന്നുപോയൊരാ
പ്രതീക്ഷയുടെ നറുവെട്ടം നൂറായിരം
താരകങ്ങൾ നീയെനിക്കായ്‌
പണിത് തന്നൊരു വിണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞു
മിഴിചിമ്മാറുണ്ടെന്നും...

അർദ്ധപ്രാണനായ് തുടിക്കുമെൻ
മാറിൽ പുതുനിർവൃതിയേകാറുണ്ട്
എന്നുമൊരു കുഞ്ഞുവാൽ നക്ഷത്രമായി
മനതാരിൽ ചുടുചുംബനമേകാറുണ്ട്...

നിൻ ഹൃദയം വിങ്ങിപൊട്ടുമാ നേരം
കാർമേഘം പൂണ്ട മാനം പെയ്തിറങ്ങി
എൻ നെഞ്ചകം നനക്കാറുണ്ട്
ഉറ്റിവീണു ചിതറി തെറിക്കുന്നോരോ
തുള്ളിയും വീണ് പൊള്ളിയെൻ
മിഴികൾ തോരാതെ ഒഴുകാറുണ്ട് സഖീ...

ഒഴുകിവീണ മിഴിനീർ തുള്ളികൾ
എന്നിലെ നിന്നെ തഴുകിയുറക്കിയെൻ
പ്രണയം മാറോട് ചേർത്തു മിഴിചിമ്മാതെ
കാത്തു നില്കാറുണ്ടിന്നും മാനം തെളിയും
വരേ കുന്നോളം സ്നേഹം നിറച്ചു...

-


Show more
29 likes · 8 comments
Akhilesh Balakrishnan 6 NOV AT 23:00

നീ വർഷമായ് പെയ്തിറങ്ങുമീ
നിലാവ് പൂക്കും യാമത്തിൽ സഖീ
എൻ നെഞ്ചകം പെരുമ്പറ മുഴക്കീ..
ഹിമകണം പൊഴിഞ്ഞുവീണു
കുളിരാർന്നു നില്ക്കുമീ നിമിഷവുമെൻ
നാസികത്തുമ്പിൽ പൊടിഞ്ഞൊരീ
വിയർപ്പുകണങ്ങൾ ചൊല്ലീ
നിന്നിലലിഞ്ഞു ചേരുവാൻ ....

-


20 likes · 4 comments
Akhilesh Balakrishnan 3 NOV AT 20:33

അവളിന്നും ഇരുട്ടിന്റെ ഇരയാണ്
കാമം അന്ധനാക്കിയ മനുഷ്യന്റെ ഇര..
പ്രതികരണശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട
കാലത്തിൻ നീതിയുടെ ഇര...
വെറുമൊരു ഹാഷ്ടാഗിൽ എരിഞ്ഞു
തീരാൻ വിധിച്ചൊരു ഇര...

-


28 likes · 10 comments
Akhilesh Balakrishnan 3 NOV AT 20:21

എൻ മൂക സ്വപ്നങ്ങളേ
പാതിരരാവിൽ ആമ്പൽകുളത്തിൽ
മുങ്ങി നിവർന്നൊരു നിർവൃതിയിൽ
നിത്യവസന്തം പൂക്കുമാ തീരത്തായെന്നേ
തെന്നിക്കളിച്ചോരോളം പോലേ
നങ്കൂരമിട്ടു തരൂ തലചായ്ക്കാൻ
പൂമെത്ത പണിതു തരുമോയിന്നു
പൊൻ പുലരിപ്പൂ പൂക്കും മുൻപേ...

-


21 likes · 8 comments
Akhilesh Balakrishnan 1 NOV AT 22:03

ഓമനിക്കാൻ ഒരായിരമോർമകൾ
നല്കിയാ അങ്കണത്തിൽ
ഞാവൽപഴം കൊഴിയുമാ മരച്ചോട്ടിൽ
ഓർമ്മയിൽ വിരിയുമെൻ ബാല്യം
നുണയുവാനിത്തിരി നേരമാ 
തണലിലൊരുമിച്ചു കൂടുകയായ്...

-


Show more
29 likes · 9 comments

Fetching Akhilesh Balakrishnan Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App