ಅಭಿಸಾರಿಕೆ   (ಅಭಿಸಾರಿಕೆ)
1.1k Followers · 86 Following

read more
Joined 21 July 2018


read more
Joined 21 July 2018

ನಶೆಯೇರಿಸುವ ಕಲೆಯ
ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಸ್ವಭೂ ನಿನ್ನಾಕೆ,
ಮತ್ತು ಮಾರುವವಳಲ್ಲ
ಮೋಡಿ ಮಾಡುವುದ
ಕಲಿತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನವಳು, ಬತ್ತದ
ಒಲವ ಹೊತ್ತ ಪ್ರೇಮಾಮೃತದ
ಅಕ್ಷಯಕುಂಭ, ಹೃದಯದ
ಬಾಯ್ತೆರೆಸಿ ಹೀರಿಕೊ.,
ಲೋಕಕೆ ಲೋಕವೇ ಬೆರಗಾಗಲಿ
ಕೃಷ್ಣಸಖಿಯ ಒಲುಮೆ ಕಂಡು

-


50 likes · 11 comments

ಭವದ ಸಾವನ್ನು ನೆನೆದು
ಶೋಕಿಸುವವರ ಕಂಡು ನಾನು
ಮರುಗುವೆನು ಶ್ರೀಹರಿ ಆದರೆ.,
ಈ ಚರಣದಾಸಿ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೇರಿ
ಮಲಗಿದಾಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನಾತ್ಮ
ಸ್ಪಟಿಕಮಣಿಯಂತೆ ಹೊಳಹುತ್ತ
ಕವಿದಮೊಬ್ಬಿನ ಸೆರಗಹೊಕ್ಕಿ ಬೆಳಗುವುದು
ದೇಹವೆಂಬುದು ಮೋಹವು
ಅದ ಕಳಚುವುದೆ ಸಾವು
ಮೋಹದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಾಗಲೇ
ಇಹಬಂಧನದಿಂದ ಎನಗೆ ಮುಕ್ತಿ
ಮುಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಆತ್ಮವಲ್ಲಭನ
ಸೇರಲಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ

-


70 likes · 31 comments

ಸಖ ಕೈ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರು ಸರಿ
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳ ಉಳಿಸು
ಹಿಂದೆಯೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆ
ವಿಶ್ವಸಾರಥಿ ನಿನ್ನನರಸುವುದೇ
ಈ ಅಭಿಸಾರಿಕೆಯ ಕಾಯಕ
ನಂದನನೇ ನಂದನದ ಹಾದಿಯಲಿ
ನೀನುಳಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಿವೆ
ಅಳಿಸದಿರೋ ನಿನ್ನ ಸೇರಲುಳಿದ
ಗುಪ್ತವಾದ ಸಿಹಿಸುಳಿವದು
ವೇಣುನಾದವ ನುಡಿಸುತಿರು
ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು ಅರೆಗಳಿಗೆಯು
ಅನುಸಾರಿಣಿಗೆ ಆಧಾರವದುವೆ
ಮೋಹನರಾಗದ ಜಾಡನರಸಿ
ಆತ್ಮಪ್ರೀತನೆದೆಯ ತಲುಪಲು

-


91 likes · 18 comments · 1 share

ಛಲೀಯ.. ನನಗಿಷ್ಟ ಕಾಣ
ಬಿದಿರಕೊಳಲು ನವಿಲಗರಿ
ಜುಳುಜುಳನೆ ಹರಿವ ಝರಿ
ಬೃಂದಾವನದ ಕಲ್ಲುಮಂಚ
ಬಿರಿದರಳಿದ ಬಿಳಿಹೂಗುಚ್ಛ
ಗೋಧೂಳಿಯ ತಿಳಿಗೆಂಪು
ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಯ ಮಂದಗಂಪು
ನನ್ನೆದೆಗೆ ಆತುಕೊಂಡ ನೀನು
ನಿನ್ನೊಳು ಧ್ಯಾನಿಯಾದ ನಾನು
ವಲ್ಲಭನ ದೂರವಿಟ್ಟ ವಿಧಿಯು
ರಮಣ ನೀನಿತ್ತ ವಿರಹದುರಿಯು
ರಾಸ ನಿನ್ನೀ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಪರಿಯು
ನನಗಿಷ್ಟ ಯದುಪತಿಯೇ ನಿನ್ನಿರುವು

-


86 likes · 18 comments · 1 share

ಅಚ್ಯುತನೇ ಅತಿವಿರಳನೆ
ನಿನ್ನಂತಹ ಅಚಲ ಪ್ರೇಮಿಯನು
ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಮುಂದೆದಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ
ಕಲಿಯುಗದಿ ಯಾರೂ ನಿನ್ನಂತಿಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ನಿನ್ನನೇ ಪ್ರೇಮಿಸಿರುವೆ
ಪಟ್ಟದರಾಣಿಯ ಪಟ್ಟವೇನು ಬೇಡ
ಮೀರಾ ರಾಧೆಯರಂತೆ ನಾನೂ
ಮನದಲಿ ಮನೆಮಾಡುವಾಸೆ
ಕನ್ನಡತಿಯ ಕಲ್ಮಶವಿರದ ಒಲವ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೆಯ ಕೇಶವ

-


86 likes · 25 comments

ಅವಳೊಂದು ಕೊಳಲು
ಅವನೇ ಅವಳ ಕೊರಳು
ಬೆರಳ್ನುಡಿಸಿದ್ದು ಪ್ರೇಮರಾಗ
ಧ್ವನಿಯವನು., ಉಸಿರಿವಳು
ಅನುರಾಗಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯುಗಗಳು
ಅವರೀರ್ವರ ಪ್ರೀತಿ ದಿವ್ಯಕಾವ್ಯ
ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಶೂನ್ಯ

-


88 likes · 13 comments

ಎಲೇ.. ಕಟುಹೃದಯಿ
ಸತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಳೇಬರವ
ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ರೋಧಿಸುವ
ಆ ಹೃದಯದ ಆಕ್ರಂದನಕ್ಕೆ
ನೀನೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ
ಕೇಳುವ ಕಿವಿಯ ಕಸಿಯೆಂದು
ಭಗವಂತನ ಬೆನ್ನುಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೆ
ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ ನಿರೂಪಿಸುವೆ
ಬಂದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೊರಗು

-


74 likes · 16 comments · 2 shares

ಪ್ರಿಯಸಖ.. ನಾ ನಿನಗಾಗಿ
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾದಿಯಲಿ
ವಸಂತನೆದೆಯ ಹೂಗಳರಳಿ
ಕಂಪು ವನದ ಮನಸೇರಿತು
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಒಣಗಿದ ನೆನಪುಗಳ
ಧಾತ್ರಿಯ ಮಡಿಲಿಗಿಟ್ಟು ನಡೆದ
ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಸಮೃಧ್ಧ ಪ್ರೇಮಿ
ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಮಧಾರೆ ಸ್ಪುರಿಸಿದ
ಶಿಶಿರನೋ ತುಸು ತುಂಟನವ
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದವಳ ತನು ನಡುಗಿಸಿ
ಚಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸೆಚಿಗುರಿಸಿ
ಹಿಮಹೊದಿಸಿ ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ಆದರೆ.. ಋತುಗಳು ಉರುಳಿ
ಮತ್ತದೇ ಮಾಸಗಳು ಮರಳಿದರು
ನೀ ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ
ಕಾಯುವಿಕೆಯಲಿ ಸುಖವಿದೆಯೆಂದು
ಉಸುರಿದ ಅರೆಮರುಳ ಯಾರೋ ಸಖ

-


69 likes · 10 comments · 1 share

ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟ ಕನಸುಗಳ
ಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಬಂದಿರುವೆ
ಬೆಲೆ ಚೂರು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸು,
ಬಡಪಾಯಿ ಭಾವಜೀವಿ
ಆದದ್ದಾಗಲಿ ಕೂಗಿಬಿಡುವೆ
ನಿಯಮಗಳೇನು ತಿಳಿಸು

-


74 likes · 15 comments · 2 shares

ನೀನಲ್ಲವೇ ಆ ಪ್ರೇಮಿ..

ತುಸುಹೊತ್ತು ಮೌನವಹಿಸಿದ ಅವಳ
ಮಾತಿಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯ ಮಾರಿಕೊಂಡು,
ಸಿಗರೇಟಿನ ತುದಿಯೊಂದಿಗೆ ಉರಿದು
ವಿರಹದ ಹೊಗೆ ಬುಸುಗುಟ್ಟಿದವನು

-


Show more
79 likes · 37 comments · 1 share

Fetching ಅಭಿಸಾರಿಕೆ Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App