ಅಭಿಸಾರಿಕೆ   (ಅಭಿಸಾರಿಕೆ)
1.3k Followers · 42 Following

read more
Joined 21 July 2018


read more
Joined 21 July 2018

ನನ್ನೊಳು ನೀನಿದ್ದರೆ
ಗುಡಿಯೇಕೆ ಬೇಕೋ,
ನಿನ್ನ ನೆಲೆಯೇ ನನ್ನಾತ್ಮ
ಹೊರ ಹಂಗೇಕೆ ಬೇಕೋ,
ನಿನ್ನಿರುವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ
ಬದುಕು ಅದೇಕೆ ಬೇಕೋ,
ನಿನ್ನವರಲ್ಲದ ನನ್ನವರು
ಆ ಸಂಘ ನಂಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕೋ,
ಪರಭೇದ ಮಾಡ್ವ ಮನಸ್ಸು
ಅದರರಿವ ಇರಾದೆ ಅದೇಕೋ,
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ನೀನೆನ್ನದ
ಜಡ ನಾಲಿಗೆ ನನಗ್ಯಾಕೋ.,
ನಾನೆನ್ನುವ ನೀ ನನ್ನೊಳಿರೆ
ಹರಿ ನೀನಿರದ ಬಾಳ್ಯಾಕೋ.!

-


59 likes · 22 comments · 1 share

"ಅದೇ ಕಾಡು ಹೂವು"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕ್ರಮೇಣ ಯೌವನ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ
ನಂಬಿಕೆ ನೆಲವ ಕಚ್ಚುವ ಸಮಯ
ನಾನು ಶೋಕದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ.!

(Full piece in caption..)

-


Show more
48 likes · 23 comments

I am the same solitary flower
Including ducts., The expectation is not,
though Bloom for you..
keep killing all my desires
I'm still alive in the name of an
anonymous lover.!

My dear, I am the same wild flower
The seed of despair burst Live quietly,
among the dense forests
under thy divine neglect,
gradually the youth is over
faith is the time to bite the ground
I will die mourning.!

Not everything is over here
when the monsoon hits me
to the desire to get a new birth
I stand up from the mud
when you walk on the same path,
you need to stop once, Untie the eye strap
towards this vivid flower
Love is still alive.!

-


86 likes · 9 comments · 1 share

ಕಳಚಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾತಿಗಿಳಿದಿವೆ
ನಿನ್ನ ಶಾಯರಿಯ ತುಣುಕಿನೊಡನೆ.!
ಮರಣ ಇನ್ನೇನು ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೆಟ್ಟಿದೆ,
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲಿಯ ಸಾವು ಗಾಲೀಬ್
ಸಾವು ಆ ಹುಳಿ ಹೆಂಡದ ಅಮಲಿಗಷ್ಟೆ.!

-


82 likes · 28 comments · 1 share

ನಡುರಾತ್ರಿ ಅರಳುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲದಂತೆ
ಕಣ್ಣೆರೆಡು ಹರಡಿ ನಿನ್ನ ತಬ್ಬುತ್ತವೆ ಶಾಲ್ಮಲಿ
ವೈಶಲ್ಯ ವೃಕ್ಷದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ
ಕೊಂಬೆಕೊನೆಯ ಕೆಂಬೆಳಕ ಪಕಳೆಯಂತೆ
ನಿನ್ನೆದೆ ತುದಿಯಿಂದುದಿಸಿದ ನಲ್ಭಾವಗೀತೆ
ಸೋಲದವರ್ಯಾರೆ ಸವಿ ಪನ್ನೀರ ಸಾಲಿಗೆ,
ಬಾಣ ಕವಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಕಾವ್ಯ ಗೀಚಿದನಂತೆ
ಚಾಚಿದ ಕರ ನಟರಾಜನ ಹೋಲುವುದಂತೆ
ಮಾಗುವೆಯಂತೆ ಮಾಗಿ ಬಿರಿಯುವೆಯಂತೆ
ಬೆಳ್ಮುಗಿಲ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂಜಿಯಾಗುವೆಯಂತೆ.!
ನಾನಂತೂ ಎಳೆಗರಿಕೆ ನಿನ್ನಡಿಯ ಹಸಿರ್ಹಾಸು
ಬೆಪ್ಪಳಂತೆ ಬಾಗಿ ಕೇಳ್ವೆ ದೊರೆಸಾನಿಯ ಸ್ವಗತ
ಅರಳುತಿರು, ಹರಳಾಗಲಿ ದೊರೆಯೊಲವಗೀತ

-


Show more
78 likes · 19 comments · 1 share

ಎನ್ನಂತರಾತ್ಮವೇ.. ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನನು
ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ 'ಇಂದು' ಅವರ 'ನಾಳೆ'ಯ ಸಂಧಿಸಿ
ಅವರ 'ನಾಳೆ'ಗಳು ನಿನ್ನ 'ನಿನ್ನೆ'ಗಳಾದರೆ.,
'ಅವರೆದೆಯಲಿ ನಿನ್ನರಿವು ಅವತರಿಸಿದಂತೆ'!

-


86 likes · 23 comments

ಅವರು, ನನ್ನ ಕವಿತೆಯಲಿ ಬೆರೆತವನನು
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗಾಜುಗಣ್ಣಲಿ ಹುಡುಕುವರು
ಯಾರವನು ಮೌನವ ಧ್ಯಾನಿಸಿದವನು..!
ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿಸೆಂದು ಪೀಡಿಸುವರು
ರಂಗುಗಟ್ಟುವ ಕೆನ್ನೆಯ ಗುಟ್ಟನು ಕಟ್ಟಿಡಲು
ಬಿಳುಚುವ ತುಟಿಯಲಿ ನಗು ತೇಲುವಾಗ
ತಡವರಿಸಿದ ಹೃದಯ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯಾಡುತ್ತದೆ
ಯೌವ್ವನವ ಆಳುವ ದೊರೆಯವನು ನನ್ನವ.,
ಚಿರತಾರುಣ್ಯದವನ ನೆನೆದ ಮನ ತೊದಲುತ್ತದೆ
ನಾಚಿಕೆಯ ನುಣುಪುಂಡ ಮೊಗ ಹುದುಗಲು
ಅವನೆದೆಯ ಕೊನೆ ಮೂಲೆಯ ನುಸಿಯುವಾಗ
ಬೋರಲು ಮಲಗಿದ ಕವಿತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತದೆ.!

-


121 likes · 62 comments · 1 share

ಸಖ, ನೀ ನನ್ನ ನಾ ನಿನ್ನ ನೆನೆದದ್ದು ಸಾಕಿನ್ನು
ಕಿರು ಬೆರಳ್ಬೆಸೆದು ಜೊತೆ ನಡೆವ ಇನ್ನಾದರು.,
ಬಿದಿಗೆ ಚಂದಮನೆದೆ ತಬ್ಬಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬಾರೋ
ಒಲವರಾಗ ಕಲಿಯಲಿ ಶಿಶಿರ ಹೀಗಾದರು.!
ತಾಯಗಲಿದ ಕೂಸಂತೆ ನರಳುವುದೀ ಹೃದಯ
ನಿನ್ನೊಲವ ಉಣಿಸಿ ಸಾವರಿಸು ಹೇಗಾದರೂ.!

-


98 likes · 40 comments · 3 shares

ಕರಾಳ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳಪೆ
ಬೆರಕೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮುಖಪಟ್ಟಿ
ಕನಸುಗಳು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿವೆ ಕೊಳ್ಳದಿರಿ,
ಅಮೃತದ ಸಿಹಿಸ್ವಾದ ಉಣಿಸುವ ವಿಷವಿದೆ
ಮೈಯಲ್ಲ ಮನಸುಗಳು ಹರಾಜಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.,
ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಲು ಜೋರಿದೆ
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಲೋಕವಿದು ಯಾಮಾರದಿರಿ.!

-


102 likes · 34 comments · 1 share

ಕಳೆದ ಕೊಳಲ ತಡಕುತಿರುವೆ
ಹುಡುಕಿಕೊಡೊ ಮೋಹನ.,
ಬಳಲಿದೆದೆಯು ಅಳುಕುತಿದೆ
ಒಲವ ಮಳೆಯನೀಯೆಯ..
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆನ್ನ ರಕುತನಾಲೆ
ಸಖ ಹರಿವ ವರವ ನೀಡೆಯ
ಉಕ್ಕಿ-ಬಿಕ್ಕುವೀ ವಿರಹ ದುಃಖ
ವಿಭು ಶೋಕ ದೂರವಿರಿಸೆಯ.!
ಮುದುಡಿ ಮುರುಟಿತೆನ್ನ ಹೃದಯ
ಮುರಳಿ ಜೀವಸುಧೆ ಹರಿಸೆಯ.!

-


94 likes · 21 comments · 2 shares

Fetching ಅಭಿಸಾರಿಕೆ Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App