🅜🅐🅨🅤🅡🅘   (मयुरी उबाळे)
687 Followers · 78 Following

जो कला ओळखतो तो मला ओळखतो 😍
Mad for art....
Mehendi desiger...
Artist.....
Creater....
Joined 19 June 2018


जो कला ओळखतो तो मला ओळखतो 😍
Mad for art....
Mehendi desiger...
Artist.....
Creater....
Joined 19 June 2018

झुरत नाही मन आजकाल सांग मना काय घडलं आहे?
अस्तित्व घडवण्या घेतलंय नवं की कोडं कोणतं पडलं आहे?

काळजीत मरत नाही मन आजकाल कोण नवं भेटलं आहे?
नव्या प्रेमाची चाहूल की जुन्याचं प्रेमात स्वतःला हरवलं आहे?

बोलत नाही मन आजकाल कविता नवी कोणती सुचते आहे?
प्रश्नाचं गाव नवं की जुनाच प्रश्नांचा गुंता आज जास्त आहे?

रडत नाही मन आजकाल दुःख कोणतं होरपळलं आहे?
हास्याचा डोस ज्यादा की हास्य मुखवटा नवा भेटला आहे?

वेदनेत व्हीवळत नाही आजकाल औषध कोणतं भेटलं आहे?
मरणाचा मार्ग मोकळा की जीवनात नवीन काय घडलं आहे?

-


Show more
23 likes · 18 comments

आयुष्य समजून ठरवले तुला विसरून जगणे जरी,
हुंदक्यात श्वासांची गुसमट करणारे हे कोणते विचार होते.

छळणाऱ्या एकांतास घडवले कवितेत नव्याने जरी,
तू नसूनही आठवणीत छळण्याचे हे कोणते प्रकार होते.

संपुष्टात आल्या अस्तित्वास भयविरहित जगवणे जरी,
जिवंत असताना मरण भोगण्याचे हे कोणते जहर होते.

विरक्त होऊन जगताना सुखावरून उडाले हे मन जरी,
विरह उपभोगून दुःख फुलवण्याचे हे कोणते बहर होते.

बंधने अफाट पेलून प्रेम करून हसले मनमुराद जरी,
स्वतःस गहाण ठेवून आनंदी जगणे हे कोणते करार होते.

-


18 likes · 6 comments

कधी कधी पावसात अबोल मन सहज बोलकं होतं.
तुझ्या आठवणीत झुरणारं मन कवितेत हलकं होतं.

-


17 likes · 3 comments

मनाला समजवण्या लिहिशील काल्पनिक कविता जरी,
लक्षात ठेव सुख भोगण्याचा किस्सा वेगळा प्रत्येकाचा आहे.

रचून काही काव्य आवरून घेशील शब्दांतून मनाला जरी,
अनुभवच सांगेल आवरण्याचा मार्ग वेगळा प्रत्येकाचा आहे.

दुःख होईल अफाट आणि जीवन जगण्यास असह्य जरी,
सावरून घे कारण जगण्याचा मार्ग वेगळा प्रत्येकाचा आहे.

चिघळतील आठवणींच्या जखमा आणि होशील हतबल जरी,
समजून घे दुःख जगण्याचा अंदाज वेगळा प्रत्येकाचा आहे.

चुकवतील आणि हिणवतील तुझीचं काही माणसे जरी,
तात्पुरतं मन जपण्याचा निर्णय वेगळा प्रत्येकाचा आहे.

नकोसं होईल जीवन आणि संपवावं वाटेल अस्तित्व जरी,
ठरलेला मरणाचा अद्वितीय किस्सा वेगळा प्रत्येकाचा आहे.

-


Show more
22 likes · 14 comments

.....

-


24 likes · 6 comments · 1 share

मुक्त जीवन जगले तरी ....अश्रु ओघळले असे नाही.
अनुभवून पाहिले सगळेतरी ...अश्रु ओघळले असे नाही.
कुणी कुणाचे नसते इतकेच कळले इथंवर आल्यावर,
देह ठेवून सरण जळले तरी...अश्रु ओघळले असे नाही..

-


Show more
23 likes

माझ्या असण्याला आज तुमचा वरद हस्त लाभला आहे. नकोसं झाल्या माझ्या या जीवनास तुम्ही नव्याने घडवलंत. आयुष्य काय असतं? ते कसं जगावं हे तुमच्याकडूनचं मला शिकायला मिळालं. तुम्ही मला भेटल्यापासून माझ्या आयुष्यात विशेष आणि अमुलाग्र बदल झाला हीच माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे. मती कुंठित होत जाते तेव्हा तीस चालना देण्याचं सामर्थ्य तुमच्या शब्दाशब्दांत दडलं आहे.प्रत्येकांच्या जीवनात असणारे पहिले गुरु आई वडील यांचं आपल्या जीवनात असणारं महत्व तुम्ही अगदी सहज शब्दांत आणि आल्या अनुभवातून पटवून दिलं. माझं असणारं आयुष्य आणि नसणारी दुःख याचं सारं श्रेय मी तुम्हालाच देईन. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक घटनेचा क्रम हा तुमच्या आज्ञेतच पुर्ण होतो आणि तसाच व्हावा ही माझी मनापासून इच्छा.

-


Show more
21 likes · 3 comments

कळत नाही तुला अर्थ,
जीवन एवढे कठीण आहे का?
प्रेम करून पहा तर एकदा,
मरणच सर्वस्व आहे का??

रोज रोज असेल कठीण,
दुःखातही हसणं मनातून जरी,
नकोच म्हणून जीवनास झुडकारण
तुच सांग हे योग्य आहे का?

-


Show more
24 likes · 6 comments

स्वार्थ त्यांचा पुरा होईपर्यंत,
फजिती तुझी आयुष्यात होईपर्यंत,
रोजचे जगणे तुझे मरणं होईपर्यंत,
सोबतीस असतील ही बदलणारी नाती..

इज्जत चारचौघात जाईपर्यंत,
वाट्यास आलेला आनंद जाईपर्यंत,
होरपळला देह सरणावर जाईपर्यंत,
सोबतीस असतील ही बदलणारी नाती..

असह्य दुःख मनाचा घोट घेईपर्यंत,
निंदून चारचौघात मनःशांती घेईपर्यंत,
मिळालं जीवन ओरबाडून घेईपर्यंत,
सोबतीस असतील ही बदलणारी नाती...

तुला झाल्या जखमा चिघळेपर्यंत,
मनातील प्रत्येक अपेक्षा विरघळेपर्यंत,
जीवनाचे सार सरणावर जळेपर्यंत,
सोबतीस असतील ही बदलणारी नाती..

-


Show more
20 likes · 3 comments · 2 shares

डाव जिंकता क्षणीच
ठाव घेईन मनाचा..

ठाऊक आहे मजला,
विरोधक नाही तु प्रेमाचा.. !!

-


23 likes · 2 comments

Fetching 🅜🅐🅨🅤🅡🅘 Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App