🅜🅐🅨🅤🅡🅘   (मयुरी उबाळे)
759 Followers · 52 Following

read more
Joined 19 June 2018


read more
Joined 19 June 2018

हवं ते मिळण्याचा वाव मावळू लागला की हिच लोकं भाव खायला सुरु करतात.

-....

-दुःखाला भेदुन टाकेल असं एक हास्य स्वतःमध्ये दडलेलं असतं. ते गवसलं की आयुष्याचा सोहळा झालाच म्हणून समजा आणि हे हास्य निर्माण करण्याची सर्वात जास्त ताकद आपण जीवापाड प्रेम केलेल्या व्यक्तीमध्ये सर्वात जास्त असते.

-जवळ काही नसेल तरीही..
हाती रितेपण असेल तरीही..
विश्वास थोडाही ढळू देऊ नकोस..
दुनियेत विसावा घ्यायचाच आहे तर,
दुःख तुझं कुणाला कळू देऊ नकोस..

जवळची माणसं बदलली तरीही,
जीवापाड जपलेलं नातं तुटलं तरीही,
मनातून स्वतःला हारु देऊ नकोसं,
जगायचंच आहे ह्या दुनियेत तुला तर,
तुझ्यातला कवी कधी मरू देऊ नकोस....

-स्वतःच भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी तुम्ही जे काही काम करताय ते काम करताना मन इतरत्र न भरकटता पुर्णपणे त्या कामाशी समर्पित होत असेल तर तुम्ही तुमच्यासाठी निवडलेले कामं योग्य आहे. जर असे होत नसेल तर करत असलेल्या कामातून चटकन बाहेर पडा आणि आपल्या खऱ्या कामाचा आपल्या भविष्याचा शोध घ्या आणि आणि आपला पुर्ण वेळ त्यालाच दया तरच आपलं,घरात परिणामी समाजात उत्तम स्थान बनू शकेल.

-आपल्याजवळ काहीही नसताना देखील आपल्यावर जीव लावणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रेमास कशाचीचं सर येत नाही.

-तुमच्याकडं बघून विचार करतोय माझ्या ह्या पंज्यात बसल एवढा दगड तुमच्या डोक्यात घालावा..

-कोणत्याही व्यक्तीसोबत बोलताना बोलण्यातील लय महत्वाचा कारण बऱ्याचदा बोलण्यातील लयीतुनच समोरचा त्या गोष्टीविषयी किंवा व्यक्तीविषयी अंदाज बांधत असतो.

-काही मर्यादा पाऊलांपूरत्या असल्या तर ठीक मनाला मर्यादांची सवय झाली की सगळंच अवघड होऊन जातं.

नात्यात असे अनेक प्रसंग येतात जिथे कारण नसताना आपल्यावर अनेक मर्यादा लादल्या जातात.आपणही मग आपल्या मनाला पटत नसून देखील केवळ नातं टीकावं या उक्तीवर त्या लादल्या गेल्या मर्यादा स्वीकारतो आणि बऱ्याचदा यात आपलंच नुकसान होतं. मान्य आहे मला माणसाला काही मर्यादा असाव्या. पण अशा मर्यादांचा काय उपयोग ज्या आपल्याच एका लख्ख भाविष्याला बांध घालतील?

-


31 DEC 2020 AT 21:29

तुम्हारा गुजरना याद रहेगा,
कुछ कर गुजरने के लिये...

-


Fetching 🅜🅐🅨🅤🅡🅘 Quotes