yqtv

QUOTES ON #CLEANINDIA_HEALTHYINDIA

#cleanindia_healthyindia quotes

Trending | Latest
Rock Staa 6 OCT 2017 AT 12:05

कचरा पेटीचा वापर ज्यांच्या घरी
सुख समृद्धी नांदेल त्यांच्या दारी..।
मी स्वच्छ तर माझा देश स्वच्छ
नाहीतर साऱ्यांचा सत्यानाश होई..।।

कचरा पेटी नव्हे शोभेची वस्तू, तिचा वापर करा
ओला कचरा सुखा कचरा वेगळा करा..।
थोडा वेळ काढून हातभार लावा
मुळासकट उपटून टाकू रोगराई
मग बघाच एकपण मुलं दगवणार नाही..।।

-


16 likes
Trending Videos
Fetching Feed..