28 APR 2021 AT 20:13

Jise log mera ego samajhte ho...
Mere liye wo meri self-respect hai.

- @parul shrivastava