11 JAN 2020 AT 22:22

Hamari qadar na karna haq tha tumhara💫💫
Khete hai na muft main mile chezo ki qadar nhi hoti🥺🥺🥺🌠
Hum bhi toh Tumhe muft main mile the😊😇😇💫⚡⚡⚡
Unnati🖤

- Unnati 🖤