7 FEB 2018 AT 19:24

Tum Allah ke samne jhukna seekh lo, Wo Tumhe Duniya Walon ke samne jhukne NAhi dega.

-