#ayubkhan

397 quotes

Taqat Ki Zarorat Tab Hi 
Hoti Hai Jab Kuch Bura Karna Ho,
Warna Duniya Mein Sab
 Kuch Paany K Liye 
Ek Piyar Hi Kaafi Ha.

Taqat Ki Zarorat Tab Hi Hoti Hai Jab Kuch Bura Karna Ho, Warna Duniya Mein Sab Kuch Paany K Liye Ek Piyar Hi Kaafi Ha. #ayeshawrites #ayubkhan

23 FEB AT 15:50