Simran Patel 10 SEP 2019 AT 12:11

નાહક લોકો મંદિર મસ્જિદ ચર્ચ..
જાય છે ઈશ્વરના દર્શન કરવા..

હું તો રોજ ખીલતાં ફૂલોમાં..
અને હસતાં બાળકોમાં જ
ઈશ્વરના દર્શન કરી લઉં છું..
#સાંઈ

-