ரா.கண்ணன்   (✍️முட்டாள்கவிஞன்_அம்பி💞)
284 Followers · 47 Following

read more
Joined 27 July 2018


read more
Joined 27 July 2018

வழியனுப்பிய கவிதை
வரவேற்கும் காலமினி
வரப்போவதில்லை

வாசல் வழியாக சென்ற
வரிகள் பூக்கோலம்
இடுவதுமில்லை

புதிய பரிமாணத்தில்
புத்துயிர் தொகுப்பில்
எழுத வைத்த
பழைய கிறுக்கல்கள் நீ

-


19 likes · 36 comments

இயல்பினை தாண்டி
இம்சிக்கும் உந்தன்
விரல்கள்
தீண்டும் யாவும்
புதுப்பிறவு எடுக்கும்
விஞ்ஞானம் அறிவியலுக்கு
அப்பாற்பட்டதோ!!!
-


அறிவியலுக்கு_அப்பாற்பட்டவை_உன்கை விரல்கள் #அம்பியாகிய_நான்

15 likes · 6 comments

யாதுமாகி யாவுமாகி
யகம்செய்து யுகம்யுகமாக
மத்தியில் மதிகொண்டு
சிந்தையில் சிறைகொண்டு
விடுதலை பெற்றுத்தர
வா! வா! மின்னலே

என் ஒற்றைப்புள்ளி வானம் நீயாக!

-


19 likes · 53 comments


விதையேந்திய வில்லில் நாண்படர
மரகந்தமதுரம் அள்ளி வழங்கிட
சூழ்பைகுழியில் சூச்சமம் நடக்கிறதோ
சுருண்டு விழுந்த மலரில்

செங்கதிர் வெய்யோன் சேலைவிலக்கிட
மங்கோன் பார்வை மெல்லத்தளர்ந்திட
ஆடலரசன் உருகி வழிந்திட
அறிவியல்காரன் ஆளவந்தானோ கொஞ்சம்

பட்டுஜரிகையில் பலவந்தமாக வண்ணமொட்டி
பாட்டுக்கு வணக்கம் சொல்லி
பாடவந்தானோ பாதகன் அவனே
பாடகி நெஞ்சை கொய்யிது

பழரசம்பருகி கனிஇதழ் மருகி
தேகரேகை இளத்தி ஊடல்
போதைகிளத்தி செவ்வாய் திறந்து
செவ்வியம் பேசும்மொழி எதுவோ

காதல் கடத்தலில் காவியம் படைக்க
✍️👁️nan👁️

-


பூக்களுக்கு காவியம் பாட ஆசை
#அம்பியாகிய_நான்

14 likes · 4 comments

உலகமே உன்னை தினம்
கொண்டாடும் அளவிற்கு மோசம்போனாயோ

இயற்கைசூழல் காப்போம் என்ற வசனத்தில்

-


Show more
21 likes · 6 comments

விதைகள் தூவிய மண்ணில்
துளிர்த்து வரும் செடியில்
பூக்களுக்கு பதில் இதயங்கள்

அட...பூக்களும் காதல் மகரந்தம் அருந்தி விட்டதோ!!!

-


Show more
21 likes · 18 comments

உளவியல் உவமையில்
உருவக விஞ்ஞானம்
செய்திட வேண்டுமென
அறிவியல் மெய்ஞானம்
ஆர்பரிக்கின்றன

ஆழியுள்ளத்தில் புயலைகிளப்பிட
-


Show more
15 likes · 12 comments

தாயை உண்மையாக நேசிப்பவர்கள்
தன்தாயை அனைத்து இடங்களிலும்
போற்றிப்பாடுகின்றனர்

செயலிகளின் முகப்பில் ஒருநாள் மட்டும்

-


24 likes · 8 comments

வெட்டி வீழ்த்தப்பட்ட
மரத்துண்டில் மலரொன்று
அரும்பி பூக்கிறது

யாரும் வெட்டிவேலை செய்யவேண்டாமென்பதற்காக!

-


Show more
23 likes · 13 comments · 1 share

தினமேதும் யின்றி தீஞ்சுவை மதியேறும்
நிசிரம் அதியில் யொப்பில்லா -நின்

உணர் ஊதல் உழ்மிந்து வாசம்
யாழித்து அருவுகிறது வதனத்தில்-வெட்க

சஞ்சார வேட்கை பயிலையிலே!

-


Show more
17 likes · 6 comments

Fetching ரா.கண்ணன் Quotes

YQ_Launcher Write your own quotes on YourQuote app
Open App