Upload Video

#khuda

3904 quotes

YourQuote
YourQuote
  I have some questions guys!
    (Read in Caption please)

Quran me maher hai dahej kaha hai? Quran me wife's hai gfs/bfs kaha hai? Quran me sabr hai takabur kaha hai? Quran me nasihath hai gumrahi kaha hai? Quran me izzat hai zillat kaha ha?(compressing womens) Quran me khuda ki rehmath hai hum sab per toh phir kyu usai gher ke kisi kaune dalker kufr me behek jate hai? Kyu joh sach uter chuka hai usai apnate nahi ho? Kyu khud ku is jhuti duniya me shamil ker chuke ho? Kyu celebrates ku follow kerte hai aur unke fashions ku? Kyu Mohammed sallallahu alaihi wasallam ke sunnato aur khuda ki kitab ku nahi? Kyu apna sara waqt internet,tv,music per lagate ho? Per Mohammed sallallahu alaihi wasallam ki hadeeth aur khuda ki kitaab per nahi? Kyu khuda ka zikr nahi kerte aur namaze ada nahi kerte? kya bhul chuke ho usai ya tumhe yaad nahi woh jisne tumhe apni badi rehmat se banaya aur tumhare lia apni taref se nasihath utara hai? Joh baar tumhe quran me kufr and gumrahi se rokta hai.. Kya kabhi asmaan me suraj, chand aur taro ku dekha hai? Kya kabhi asmaan me udhte panchiyun ku dekha hai? Kya kabhi asmaan se baresti barisho ku dekha hai? Kya kabhi mausam ku badalte dekha hai? Kya kabhi samandaro me tarti machliyo ku dekha aur waha suraj ghuroob hote hua dekha hai? Kabhi waha kinaro per lehre dekhi hai aur waha kashtiyun ku sawar hote dekha hai? Kya Kabhi maa baap bhai bahen sab ek sath hone per unh khushiyun ku mehsos kiya hai? Jab yeh duniyah itne khubsurat banaya hai khuda ne toh jannat aur kitne khubsurat hogi.. jannat me aur khuda ki kitne rehmat hogi.. Gumrahi se nikal ker dekho sab.. woh jannat humara intezar ker rahi hai.. Woh bhi humare didar ke liya tadap rahi hai.. Duniya ke chote se khawaisho me padhker usai gawa math dena.. Waha duzak bhi gunegaro ka intezar ker rahi.. usme khaulta hua pani aur aag ke shola tayar ker rahi hai.. Afsoos hai khuda ku bhi unper joh sab jane, dekhne ke baad bhi imaan nahi late.. #islam #islamicquotes #khuda #allah #paradise #hell #truth #muslim